Informatiemanagement & digital

Uw bedrijfsprocessen digitaliseren of bent u opzoek naar (tijdelijke) extra capaciteit of expertise ter versterking van uw informatiemanagement, data sience, digital of ICT afdeling? Wilt u de continuïteit van uw processen borgen of uw afdeling tijdelijk versterken? Wij helpen u graag met het vinden van de best passende professional. Supply Value levert  professionals die gespecialiseerd zijn in het opstellen en uitvoeren van uw strategie. Wij hebben ruim 15 jaar ervaring in het vak en beschikken over tientallen eigen professionals en een flexibele schil van honderden professionals.

Digitale strategie en governance

Digitale transformaties doorvoeren, uw organisatiedoelen vertalen naar een digitale visie, missie, strategie? Uw informatiemanagement processen en organisatie inrichten op basis van best practices waarmee u maximale waarde voor uw business kunt creëren? Wij helpen u graag met het opzetten of reviewen van uw digitale strategie, het vertalen daarvan naar een concreet actieplan en het inrichten van de juiste governance om uw doelstellingen te bereiken.

Naast algemene strategie (executie) modellen maken wij gebruik van best practices zoals COBIT en CMM.

Enterprise en business architectuur

De wereld om ons heen is continu in beweging. Inspelen op die veranderingen is cruciaal voor het succes van uw organisatie. Maar hoe zorgt u voor tijdige en juiste implementatie van al die veranderingen? Onze architecten helpen u met het verkrijgen van inzicht in uw portfolio op zowel business, informatie als technologie gebied. Daarbij creëren we een integraal beeld, reduceren we complexiteit en helpen wij u om meer wendbaar te worden. Onze architecten maken veelvuldig gebruik van The Open Group Architecture Framework (TOGAF), het Zachman Framework for Enterprise Architecture en modelleren veelal in Archimate of Unified Modelling Language (UML).

Ontwerp en analyse

Wilt u processen stroomlijnen, lean en mean maken en vergaand  automatiseren? Onze business- en data-analisten, ontwerpers en procesmanagers helpen u met het opstellen van de specificaties, van procesontwerp tot datamodel en compleet functioneel ontwerp.

Onze analisten en ontwerpers maken voor hun ontwerpen veelal gebruik van de Unified Modelling Language (UML) en wireframes en gebruiken tools zoals MS Visio, Enterprise Architect, Bizzdesign, Balsamiq, Atlasian tools of ARIS.

Verandermanagement

Snel inspelen op verandering zorgt voor succes. Toch is niets menselijker dan vasthouden aan het bestaande. Hoe krijgt u de mensen in beweging en hoe zorgt u er voor dat goede ideeën ook daadwerkelijk tot gerealiseerde meerwaarde leiden? Wij maken veranderen leuk en helpen u van stakeholder analyse tot communicatie en opleidingsplan zodat er draagvlak ontstaat voor de verandering en deze duurzaam geborgd wordt in uw organisatie.

Onze verandermanagement dienstverlening is onder andere gebaseerd op Kotter, ADKAR, Lewin en vele jaren ervaring in de praktijk.

Portfolio-, programma- en projectmanagement

Ideeën omzetten in concrete resultaten op basis van een gedegen business case? Die business case op een beheerste manier stap voor stap realiseren? Wij helpen u om de strategie te vertalen naar een concreet portfolio en helder uitgewerkte programma’s en projecten inclusief het inrichten van de plan-do-check-act cyclus op deze niveaus. Hiervoor beschikken wij over ervaren experts van project support officer tot en met zware project- en programmamanagers die vastgelopen programma’s en projecten weer op gang brengen.

Bij het inrichten van portfolio-, programma- en projectmanagement maken wij gebruik van methodieken zoals Managing Succesfull Programmes (MSP), Projects In Controlled Environments (PRINCE2), Project Management Body Of Knowledge (PMBOK), Scaled Agile Framework (SAFE) en SCRUM. Daarnaast beheersen wij uiteraard specifieke systeemontwikkelmethodieken als System Development Method (SDM), Synamic System Development Method (DSDM) en Rational Unified Process (RUP).

Service-, contract- en leveranciersmanagement

Wat doet u zelf en wat besteedt u uit? Leveren uw leveranciers wel wat ze beloven? Zijn alle risico’s in kaart en worden ze gedegen gemitigeerd? Maakt u maximaal gebruik van de innovatiekracht van uw leveranciers? Onze experts helpen u om maximaal waarde te halen uit uw toeleveringsketen en continu te verbeteren door middel van service- en vendor management.

Binnen het services management domein maken wij gebruik van best pratices zoals Information Technology Infrastructure Library (ITIL), Application Services Library (ASL), Business Information Services Library (BISL). Bij het sourcen van ICT maken wij gebruik van de kennis van onze Inkoop business unit en van methodieken zoals de Outsourcing Professional Body of Knowledge (OPBOK), Best Value Procurement (BVP) en Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?