Het inkoop trendsonderzoek 2021 van Supply Value is gepubliceerd!

Voor het negende jaar op rij heeft Supply Value de belangrijkste trends en prioriteiten binnen het inkoopvakgebied onderzocht. De resultaten van het inkoop trendsonderzoek kunnen inkoopprofessionals helpen bij het stellen van prioriteiten en bij het bepalen van focusgebieden voor het aankomende jaar. Daarnaast besteedt dit onderzoek aandacht aan de belangrijkste thema’s naar aanleiding van de coronacrisis.

Aan de hand van een enquête hebben 389 professionals uit het inkoopvak hun kijk op de toekomst gedeeld. De enquête is verspreid in samenwerking met NEVI, VIB, Inkoperscafé en Aanbestedingscafé. De meerderheid van de respondenten, 316 (81%), werkt in Nederland, gevolgd door België met 61 (16%). In de enquête hebben we respondenten gevraagd om aan te geven hoeveel prioriteit zij in 2021 van plan zijn te geven aan 16 thema’s gerelateerd aan inkoop. Daarnaast zijn de respondenten gevraagd naar de inkoopthema’s die structureel een andere rol gaan krijgen als gevolg van de coronacrisis. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de inkoopfunctie in een toenemende mate als strategisch wordt beschouwd waarbij nauwe relaties met de leveranciers centraal staan. Verder laten de resultaten zien dat inkoopprofessionals zich steeds meer bewust worden van de noodzaak om de omgeving goed te beheersen en de processen daarop in te richten.

Bent u benieuwd naar de inkooptrends voor 2021? Download dan hieronder kosteloos het volledige onderzoeksrapport!

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over het Inkoop Trendsonderzoek kunt u contact opnemen met Nick Provoost, consultant bij Supply Value, op n.provoost@supplyvalue.nl of 06 29 27 02 38.