Group Model Building: een participerende methode die helpt bij acceptatie en overeenstemming bij besluitvoering

Tegengestelde belangen in hetzelfde bedrijf. Wellicht vreemd, maar toch veel voorkomend. Een salesmanager die afgerekend wordt op de verkopen, terwijl de supply chain manager de kosten van de voorraad zo minimaal mogelijk moet houden. Welk belang is groter? Een moeilijke beslissing om meerdere redenen: er zijn diverse stakeholders bij betrokken met verschillende meningen, het is moeilijk om de ideale situatie in te schatten, een mogelijke oplossing kan niet zomaar uitgeprobeerd worden vanwege te grote mogelijke tegenslagen en er zijn meerdere oplossingen mogelijk waarvan niet een de beste is, maar ze allemaal een mogelijkheid zijn. Dit wordt ook wel een ‘messy’ probleem genoemd (Head & Alford, 2015). Een methode die ontworpen is om dit soort problemen inzichtelijk te maken en overeenstemming te creëren bij partijen die tegenstrijdige belangen hebben is Group Model Building (GMB) (Vennix, 1996). Door dit inzicht en deze overeenstemming kan er enerzijds een goed onderbouwd besluit gemaakt worden en anderzijds staan de neuzen dezelfde kant op. Dit leidt tot minder weerstand en meer effectieve verandering.

In deze whitepaper over GMB is eerst beschreven wat GMB is en welke stappen in een GMB-proces worden doorlopen. Vervolgens is er een voorbeeld beschreven om een beeld te creëren bij een mogelijk resultaat.

Wanneer GMB?

GMB is een methode waarin met behulp van System Dynamics (SD) een systeem visueel wordt weergegeven om een groep te ondersteunen bij besluitvoering in ‘messy’ problemen. Het doel is om een groepsproces te structuren waarin het bereiken van consensus over, en betrokkenheid bij het besluit centraal staat. Het model wat gecreëerd wordt is het middel om dit doel te bereiken (Vennix, 1996).

De eerste stap in dit proces is het vinden van een antwoord op de vraag of SD de gewenste methode is voor het ervaren probleem. Deze methode is het meest geschikt voor ‘messy’ problemen. Een ‘messy’ probleem kan niet kort en helder gedefinieerd worden, er is bij een ‘messy’ probleem niet één optimale oplossing, het is niet mogelijk om een oplossing zomaar te implementeren, omdat de gevolgen groot kunnen zijn, het is een uniek probleem en er zijn meerdere stakeholders met verschillende visies (Head & Alford, 2015). De methode is verder geschikt voor problemen die inzicht op de lange termijn vergen en dynamisch van aard zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de introductie van lean. Hoewel er lean tools bestaan die individueel gebruikt kunnen worden is de introductie van de lean filosofie een transformatie van de visie van een organisatie (Arlbjørn & Freytag, 2013). Dit heeft invloed op de lange termijn, is een dynamisch proces en kan niet ‘een keer geprobeerd worden’.

Wilt u meer weten over Group Model Building, download onderstaand het hele onderzoek. Wilt u zelf aan de slag met Group Model Building? Neem contact op met Bram Stevens, via 06 11 51 31 33 of b.stevens@supplyvalue.nl.