Goede voornemens voor 2017? Een goede missie en visie zijn de basis voor succes!

Nu we weer een maandje bezig zijn met het nieuwe jaar en de eerste enthousiaste voornemens alweer vergeten zijn, is het een goed moment om eens echt na te denken over wat je wil bereiken dit jaar. 

Natuurlijk zijn er diehards die wel echt hun voornemens onthouden en uitvoeren, maar voor de meesten zal de realiteit zijn dat de nieuwigheid van 2017 er alweer een beetje af is. Juist om deze reden is dit het perfecte moment om de koers naar succes in te zetten en doelen te stellen voor jezelf en je organisatie. Mijn collega Marco schreef eerder een blog over het formuleren van goede KPI’s. Zijn eerste stap was het formuleren van een goede missie en visie, maar hoe formuleer je eigenlijk een goede missie en visie? En hoe zorg je ervoor dat deze ook echt gedragen wordt?

“Organize the world’s information and make it universally accessible and useful” Google, 2017

Al jaren is dit de missie van Google en bijzonder genoeg is deze nog steeds relevant en actueel. Persoonlijk denk ik dat de waarde van een goede missie wordt onderschat. Mensen zijn gemotiveerd als ze graag een doel willen behalen. Dat doel kan vanuit jezelf komen (intrinsiek), maar kan ook worden aangeleverd (extrinsiek). Extrinsieke motivatie wordt vaak gezien als het uitdelen van bonussen, of, in de negatieve context, het straffen bij slechte prestaties. Echter, extrinsieke motivatie kan ook leiden tot intrinsieke motivatie door een doel aan te dragen waar mensen zich mee verbonden voelen en waar ze hun best voor willen doen. Dit zogenoemde doel is te vatten in de missie en visie van een organisatie. Een missie geeft aan wat je doet als bedrijf, een visie geeft aan waar je naartoe wil. Zo geeft de missie van Google heel duidelijk weer wat hun core business is; het organiseren en wereldwijd beschikbaar en bruikbaar maken van informatie. Hun visie vloeit logisch voort uit hun missie, namelijk;

“To provide access to the world’s information in one click.” Google, 2017

Dit geeft een doel weer, een punt aan de horizon waar het bedrijf naar streeft. Bij Google borduurt de visie daarmee verder op de missie. Ofwel, de missie is de hoofdstrategie om de visie te bereiken. Dit klinkt redelijk simpel echter blijkt het in de praktijk nog best lastig om een goede missie en visie te formuleren. Veel missies en visies zijn te lang, zijn vaag, of inspireren niet. Een goed voorbeeld van een vage en nietszeggende visie is van Hilton hotels; “To fill the earth with the light and warmth of hospitality”.  Ik kan me niet voorstellen dat medewerkers hieruit kunnen halen wat het doel van Hilton is en wat zij kunnen doen om daaraan bij te dragen. Ook te lange visies komen vaak voor, hoewel bedrijven zich dit steeds meer gaan beseffen. Zo heeft Volvo haar missie recentelijk aangepast van een 45 woorden tellend saai verhaal, naar het simpele “Driving prosperity through transport solutions”. De kern van een missie en visie zou zo geformuleerd moeten zijn dat alle werknemers zich erin kunnen vinden, er door geïnspireerd en gemotiveerd raken. Alleen dan zullen alle neuzen dezelfde kant op komen te staan en werkt iedereen naar hetzelfde doel. Om deze reden is het van essentieel belang om medewerkers van alle lagen van de organisatie te betrekken bij het maken van een missie en visie.

Als de missie en visie eenmaal geformuleerd zijn is het van essentieel belang om ze ook consequent en regelmatig te communiceren. Hang de missie aan de muur en begin je presentaties met jullie visie, ofwel, ‘walk the talk’. Draag jullie missie en visie uit door ook je beslissingen ermee in lijn te maken. Alleen op deze manier krijgen deze kreten ook echt waarde.

Nu daag ik jullie uit!

Denk eens kritisch na over je eigen organisatie. Hebben jullie een duidelijke missie en visie? Zijn alle beslissingen die gemaakt worden logisch als je aan de missie en visie denkt? Kan iedereen in de organisatie zich vinden in deze lijfspreuken? Twijfel je over een ja op één of meer van deze vragen? Kijk dan eens naar de bijgevoegde checklist om erachter te komen hoe goed jullie missie en visie nu echt is. Met deze check krijg je voor jezelf duidelijk of jullie missie en visie waarde toevoegt, of enkel mooi op de website staat.

Wil je een (nieuwe) missie en visie opstellen? In de bijlage bied ik een uitgebreid stappenplan om een goede en gedragen missie en visie op te stellen!

Download hieronder het stappenplan. Wilt u het graag eens hebben over uw missie en visie en hoe u deze zou kunnen verbeteren? Neemt u dan gerust contact met ons op!

Renée van Poppel
Consultant Supply Value
06 25 16 86 47 of r.poppel@supplyvalue.nl