Ketensamenwerking, wat zijn de succesfactoren, wat moet je niet doen en een casus bij de Noord Zuid Lijn.

Een van de essentiële factoren die ervoor zorgen dat opgestelde prestatietargets gehaald worden is de samenwerking met je ketenpartners. In dit inzicht leggen wij onderbouwd met theorie en een casus van de Noord/Zuidlijn uit waarom ketensamenwerking leidt tot succes en hoe u deze samenwerking onderbewust kunt saboteren.

Begin 2018 was de implementatie van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam in volle gang. Op de nieuwe Amsterdamse metrolijn, die Amsterdam Noord met Amsterdam Zuid zou gaan verbinden, werd druk getest en geoefend. De introductiedatum van 22 juli 2018 kwam namelijk snel dichterbij. Het gehele Amsterdamse openbaarvervoersysteem werkte samen om de metrolijn operationeel te krijgen. Vanuit de vervoerder GVB en de eigenaar van de infrastructuur, dienst Metro en Tram van de gemeente Amsterdam (MeT), ondstond de behoefte om vanuit één integraal perspectief naar de implementatie van de Noord/Zuidlijn te kijken en op die manier te borgen dat de operationele prestaties vanaf dag één goed zouden zijn.

Ketensamenwerking leidt tot succes

Wilt u uw logistieke prestatie verbeteren? Wat zijn dan belangrijke elementen die uw logistieke organisatie dient toe te passen omtrent ketensamenwerking? Wat moet er stap voor stap gebeuren om zo efficiënt en effectief mogelijk te groeien als organisatie? Supply Value heeft hier onderzoek naar gedaan en helpt u graag.

Hoe saboteer ik de samenwerking in mijn keten?

Bij Supply Value is het onze missie om de wereld duurzaam te verbeteren door organisaties slimmer te laten samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat resultaten die voor een individu onhaalbaar zijn worden overtroffen als je samenwerkt. Dit geldt niet alleen voor personen, maar ook voor organisaties. Een goede samenwerking tussen organisaties is echter erg lastig te realiseren. In de praktijk zien wij dat organisaties tegen verschillende barrières aanlopen die ervoor zorgen dat de samenwerking met haar ketenpartners wordt belemmerd. In dit inzicht gaan we in op welke barrières wij het vaakst terugzien, en wat uw organisatie kan doen om deze barrières weg te nemen. Op deze manier helpen wij u de wijze waarop een effectieve samenwerking kan worden gesaboteerd te herkennen, voorkomen en verhelpen.

Download

Benieuwd naar de uitwerking van de drie theorieën, een casus van de Noord/Zuid lijn en meer? Lees dan hier het hele artikel.

Afbeelding ketensamenwerking

Meer weten?

Wij horen graag wat u van dit artikel vond. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem contact op met Supply Value via 088 0555 999 of info@supplyvalue.nl