Functie- en salarisonderzoek Supply Value

Hoeveel verdienen professionals in inkoop, supply chain- en informatiemanagement? Hoewel er in de markt veel data beschikbaar is over salarissen en functieschalen, is deze informatie vaak vooral van generieke aard. Daar wil Supply Value verandering in brengen. Supply Value is het functie- en salarisonderzoek gestart specifiek gericht op professionals werkzaam in het inkoop, supply chain- en informatiemanagement domein. 

De enorme variatie van de beschikbare data en het feit dat veel onderzoeken tot op heden breder zijn ingestoken, hebben Supply Value ertoe gebracht om een eigen salarisonderzoek binnen de 3 specifieke vakgebieden te starten. Het kan voor professionals lastig zijn om salarisdata op het juiste functieniveau te interpreteren. Dat komt vooral doordat organisaties een veelvoud aan functietitels hanteren, waardoor het herleiden van deze functietitels naar hun eigen rol geen eenvoudige opgave is. Het onderzoek geeft inzicht in functiekenmerken en zoomt in op de arbeidsvoorwaarden per functie. Hierbij gaat er veel aandacht uit naar het kunnen vergelijken op het juiste functieniveau.

De enquête van Supply Value is inmiddels een aantal weken uitgezet en al ruim 350 respondenten hebben de enquête ingevuld. De enquêtes voor de inkoop- en informatiemanagement professionals zijn inmiddels gesloten.

Professionals werkzaam in het vakgebied supply chain management die willen deelnemen aan het onderzoek kunnen dat nog doen t/m 25 mei via deze link:

https://nl.surveymonkey.com/r/salarisonderzoeksupplyvaluescm

Het invullen van de enquête duurt gemiddeld 6 minuten, de antwoorden zijn anoniem en het gehele onderzoeksrapport wordt kosteloos met respondenten gedeeld.