Whitepaper: MVOI Value Monitor – Maak complex beleid meetbaar

Door duurzaam in te kopen, kunnen overheden op grote schaal gedrag veranderen, ook van grote (vervuilende) bedrijven. Dit heeft niet alleen een direct effect, maar ook een indirect effect als bedrijven hun aanbod ook voor niet-overheden verduurzamen (F. Schotanus, 2022). 

In het verleden zijn er verschillende plannen geïntroduceerd om maatschappelijk verantwoord in te kopen. Helaas ontbrak het telkens aan concreetheid, om hierin echt stappen te zetten. Eind 2022 is het manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) door veel overheidsinstanties ondertekend. De ‘O’ van (intern) ‘opdrachtgeven’ gaat vooraf aan het inkopen. Dit omdat je als overheidsinstantie pas echt impact kan maken als je niet alleen de inkoopafdeling, maar de gehele organisatie op alle niveaus betrekt. 

Maar hoe kan MVOI worden omgezet in concrete acties en meetbare doelstellingen? En hoe wordt er vervolgens gemonitord of hetgeen dat in het actieplan is opgenomen ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd? Dit zijn vragen waar wij het antwoord op hebben, namelijk met de MVOI Value Monitor. De MVOI Value Monitor stelt u in staat complex beleid om te zetten in meetbare resultaten en echte actie! 

De MVOI Value Monitor is een online dashboard waarin uw MVOI-beleid wordt gemeten en gemonitord. Door middel van door Supply Value ontwikkelde doelstellingen worden samen met u de belangrijkste indicatoren gedefinieerd en meegenomen in het dashboard. Hiermee krijgt u inzicht in hoeverre uw MVOI-beleid wordt toegepast en wat het resultaat daarvan is. In een viertal stappen helpen we u MVOI-beleid te vertalen naar meetbare doelstellingen. Wilt u meer weten over het dashboard en onze aanpak in vier stappen, download dan hieronder onze whitepaper. 

Download: Whitepaper MVOI Value Monitor

Voulez-vous en savoir plus?

Supply Value ontzorgt u volledig in het beheer van het dashboard. Hierdoor kunt u focussen op wat er écht toe doet: waarde creëren voor mens, milieu en maatschappij door middel van MVOI beleid. 

Wilt u meer zien en weten van onze MVOI Value Monitor? Meldt u dan ici vrijblijvend aan voor één van onze (online) demo momenten.

Wilt u liever meteen een offerte aanvragen? Neem dan contact op met onze consultants Thijs Latour en Vincent Abbenhuis.