Whitepaper: lean retail en duurzaamheid in Nederland

Klanten van retailers hebben in de afgelopen jaren hun koopgedrag aangepast om milieubewuster te zijn, door een voorkeur voor producten die in het seizoen recyclebaar of energiezuinig geproduceerd zijn. Daarbij is er een voorkeur voor bedrijven welke streven naar het minimaliseren van afval. Deze papier blanc gaat in op afvalvermindering in termen van het toepassen van se pencher managementtechnieken en hun effecten op duurzaamheid bij retailers in Nederland. Maigre wordt gedefinieerd als “het aanbieden van een product of dienst met zo min mogelijk resources (focus au “waste”) en toch tevreden klanten, werknemers en leveranciers.” Het verhoogt het concurrentievermogen en prestaties, terwijl het zich richt op afvalvermindering en efficiënte processen. 

Voor dit onderzoek zijn 12 retailers onderzocht die verschillen in grootte, productcategorie en of ze een online of offline verkoopkanaal hebben. Tijdens de analyse van de 12 cases bleken het elimineren van verspilling, het vereenvoudigen van het ontwerp van het werk en het wegnemen van knelpunten in de hele toeleveringsketen gangbaar te zijn onder Nederlandse retailers en tot uiting te komen in verschillende technieken. De pull-methode, waarbij de werkelijke in plaats van de verwachte klantvraag het aanbod van goederen bepaalt, wordt momenteel echter minder overgenomen door Nederlandse retailers. 

Wat betreft de effecten van se pencher op economische duurzaamheid: de implementatie van se pencher – die zich richt op afvalverwijdering en gerelateerde procedures – verlaagt vaak de operationele kosten, verbetert de operationele uitmuntendheid en heeft een gunstig effect op de economische duurzaamheid. Sommige detailhandelaren blijven echter “niet-se pencher“-methodes verkiezen boven “se pencher“-methodes om kosten te besparen. Bovendien heeft het toepassen van se pencher-praktijken een positieve invloed op de ecologische duurzaamheid, zoals blijkt uit het verminderen van afval dat een aanzienlijke impact heeft op het milieu. Voorbeelden zijn gesorteerde afvalstromen, recyclebare verpakkingen en energiezuinige transportmiddelen. Ten slotte, wat betreft sociale duurzaamheid, staat de gezondheid en veiligheid van werknemers hoog in het vaandel en bieden Nederlandse retailers hun personeel toegang tot trainingsprogramma’s om te voorkomen dat het werk te zwaar wordt. Aangezien de geïnterviewde se pencher-bedrijven overgebleven goederen doneren aan de Voedselbank, het Leger des Heils en andere liefdadigheidsorganisaties, hebben ze vaak een positieve invloed op de samenleving.  

Télécharger

Télécharger ici het whitepaper: lean retail en duurzaamheid in Nederland

Voulez-vous en savoir plus? 
Supply Value helpt jou graag. Neem contact op met onze consultants Joris van Lierop of Maarten-Jan van Fulpen.