Nos consultants parlent : Eline Spee

Supply Value is een onafhankelijk advies- en implementatiebureau op het gebied van Procurement, Supply Chain, Digital, Performance en Project & Change Management. Onze medewerkers en partners zijn de basis voor ons succes: als zij groeien, groeit Supply Value als onderneming.

Benieuwd naar wat onze consultants zoal meemaken? Dit keer vertelt Eline Spee over haar ervaringen. Eline is consultant op het gebied van Digital.

Over Eline’s werk als consultant

In september 2018 ben ik gestart als consultant Digital bij Supply Value. Ik heb hiervoor gekozen omdat vrijheid, vertrouwen, en verantwoordelijkheid bij Supply Value centraal staan. Er wordt met een ambitieus team met plezier samengewerkt. Ik word vooral uitgedaagd om continu te verbeteren, waardoor ik in korte tijd enorm veel leer en groei. In dit inzicht vertel ik over een aantal projecten waar ik aan meegewerkt heb.

Bij mijn eerste opdracht was ik betrokken bij het project- en portfoliomanagement van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Een omgevingsdienst is een regionale uitvoeringsdienst die zorgt voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, in opdracht van gemeenten en provincies. Daarnaast voert een omgevingsdienst gemeenschappelijke taken uit voor al haar opdrachtgevers. De OMWB pakt dit projectmatig aan en daarbij heb ik geholpen door het project- en portfoliomanagement te begeleiden, ondersteunen en professionaliseren. Enerzijds heb ik samen met de programmamanager de voortgang van het volledige programma bewaakt en anderzijds begeleidde ik diverse deelprojecten.

Bekijk haar profiel

Draagvlak voor digitaliseren

Een van de doelen van de omgevingsdienst is om informatie gestuurd te werken. Daarmee is het mogelijk om beter te plannen en efficiënter gebruik te maken van de beschikbare tijd. Om dit te realiseren is een kort cyclische werkwijze opgezet, daar was ik nauw bij betrokken. Met relevante toezichthouders en andere betrokkenen hebben we per onderwerp bekeken welke informatie nodig is, met welk doel, en hoe we dit konden digitaliseren. Op deze manier hebben we binnen Sprints van een week in multidisciplinaire teams voor elk specifiek vakgebied een checklist opgesteld. Dit werd vervolgens geïntegreerd in een applicatie, waarmee op een laagdrempelige manier de informatie gedigitaliseerd en geanalyseerd kon worden.

Ik vond het leuk om onderdeel te zijn van dit team, om samen iets nieuws voor elkaar te krijgen en mensen mee te nemen in de verandering. Als je zo’n verandering tot stand wilt brengen, zal daar altijd enige vorm van weerstand bij komen kijken. Daarom is het belangrijk om mensen mee te nemen in de achterliggende gedachte, begrip te hebben voor verschillende perspectieven en manieren van werken, en draagvlak te creëren voor de voorgestelde oplossing. De voorbereiding is daarvoor minstens zo belangrijk, zodat je vanaf het begin de juiste mensen betrekt. Ik heb gemerkt dat met name evalueren waardevol is, om zo de betrokkenen regelmatig aangesloten te houden bij de verandering.

Professionaliseren van projectmanagement

Naast het digitaliseren binnen de omgevingsdienst, heb ik in samenwerking met de programmamanager stappen gezet in het professionaliseren van het projectmanagement. Dit hebben we bereikt door het invoeren van een overlegstructuur en het organiseren van trainingsdagen. Mijn kennis en ervaring vanuit Supply Value over effectief vergaderen en vergadercoaching kwam hierbij goed van pas.

appel d'offres 10 jours

Vergadercoaching academy

Terugkijkend op de diverse deelprojecten waar ik aan meegewerkt heb, is de belangrijkste gemeenschappelijke deler goede afstemming met betrokkenen. In het programma was ik enerzijds betrokken bij verbetertrajecten die projectmatig opgepakt werden, en anderzijds bij de huidige gang van zaken. Dit loopt niet altijd gelijk met elkaar, dus goede onderlinge afstemming is heel belangrijk om die twee zaken naast elkaar te managen.

Appel d'offres en 10 jours

Recent heb ik samen met Sander van der Laan (managing director Supply Value) een aanbesteding in 10 dagen begeleid bij de UBR|HIS, een inkoop uitvoeringscentrum voor het Rijk. Regelmatig zien wij vanuit Supply Value dat publieke organisaties maanden kunnen doen om dit proces af te ronden. Juist daarom vond ik het een ontzettend leuke en interessante uitdaging om bij betrokken te zijn. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus werkten de betrokkenen vanuit huis en vond het traject volledig digitaal plaats. Dit maakte het nog uitdagender. Desondanks is het gelukt om de aanbesteding te schrijven en publiceren in 10 werkdagen door goede samenwerking en afstemming. Ik heb deze 10 dagen met veel plezier begeleid, door onder andere de retrospectives en de eindevaluatie te faciliteren. Lees hier meer:

Brabantse gezelligheid

Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met mijn familie en vrienden. Ik ben geboren en getogen in Brabant, en mijn familie en vrienden wonen dicht bij me in de buurt. Daardoor eten we bijvoorbeeld ook regelmatig samen. Dat is iets waar ik veel waarde aan hecht. Ook ben ik vaak creatief bezig: ik houd van tekenen en overweeg om binnenkort een teken- of schildercursus te volgen. Qua sport vind ik het leuk om danslessen, zoals Zumba, te doen.

Voulez-vous en savoir plus?

Nous aimerions savoir ce que vous avez pensé de cet article. Vous souhaitez en savoir plus sur nos consultants ou vous avez des questions après avoir lu cet article ? Contactez Supply Value via 088 0555 999 ou info@supplyvalue.nl