Planification d'entreprise intégrée

Vanaf 2020 hebben supply chains op verschillende wijzen de gevolgen ervaren van een flinke disruptie door de Covid-19 pandemie. Na het instorten van diverse markten zien we in de industrie en retail dat de vraag in 2020 en 2021 sterk toeneemt (Productie industrie (cbs.nl)) (Retail trade: record growth in 2020, contraction in December (cbs.nl)). Tegelijkertijd zijn er toeleveringstekorten door gesloten havens in het Oosten, de blokkade in het Suezkanaal en algemene containertekorten. Dit leidt tot complexe planningsuitdagingen waarbij integrale besluitvoering gewenst is op basis van financiële kengetallen. Dit vraagt om een integrale benadering van uw organisatie. Integrated Business Planning is een methode die uw bedrijf helpt om proactief strategische en tactische keuzes te maken in uw supply chain. De wereld verandert snel en daarom is innovatie, groei en verbetering continu nodig. De markt die steeds meer eist en meer fluctueert, vraagt om meer en specifieke inzichten, gebaseerd op data.

Deze integrale benadering in combinatie met een stabielere supply chain helpen uw bedrijf om fluctuatie in het aanbod te minimaliseren, een betere afstemming tussen strategische, operationele en financiële doelen te bereiken en transparantie te creëren binnen uw bedrijf. Het zorgt voor inzicht op de middellange termijn en lange termijn, waardoor knelpunten in een vroeg stadium geïdentificeerd worden en werkprocessen vroegtijdig aangepast kunnen worden. Op deze manier helpt Integrated Business Planning u proactief objectieve en verantwoorde beslissingen te nemen. Beslissingen die helpen uw leverbetrouwbaarheid te vergroten door ervoor te zorgen dat de juiste producten op het juiste moment op de juiste plaats aankomen.

Een business case voor Integrated Business Planning maken we enerzijds door margeoptimalisatie te bereiken doordat er beter kan worden ingeschat welke producten voor betere marges zorgen en hier al in een vroeg stadium op in gespeeld kan worden. Anderzijds is er door een betere supply planning een hogere efficiëntie te behalen waardoor onder andere transportkosten, voorraadkosten en warehousekosten dalen. Bovengenoemde facturen dragen dan ook bij aan het vergroten van uw customer servicelevels. Tegelijkertijd geldt: er wordt een investering gevraagd voor de benodigde tooling en het werken met deze tooling vraagt andere competenties van uw personeel. Deze investering laat zich over het algemeen terugverdienen door hierboven beschreven besparingen. Supply Value is specialist op het gebied van netwerk optimalisatie. Onze Integrated Business Planning kennisserie zoomt in op verschillende aspecten van Integrated Business Planning:

  • Introductievideo: Waarom Integrated Business Planning?
  • Casus Freudenberg: Wat is Integrated Business Planning?
  • Planning & Scheduling: Hoe optimaliseer je je productieplanning en materiaalstroom?
  • Inventory, Transport & Location: Waar plaats je je klantorderontkoppelpunt en hoe optimaliseer je voorraadniveaus voor verschillende voorraadlocaties?
  • Human Factors in IBP: Hoe ontwikkel je de juiste competenties bij de juiste mensen in je organisatie en hoe creëer je draagvlak in je managementteam?

Lees onze whitepapers over Integrated Business Planning

Wat is Integrated Business Planning?

Integrated Business Planning helpt u om integraal naar uw supply chain proces te kijken en objectieve, transparante en datagedreven beslissingen te nemen. Beslissingen die niet alleen het operationele proces, maar ook uw organisatie en governance in acht nemen. Deze geïntegreerde ketensamenwerking is van groot belang voor sales and operations processen. Het bekijken van dit gehele proces zorgt ervoor dat een optimale afweging tussen servicelevels en supply chain kosten gemaakt wordt die bijdraagt aan een efficiënt inventory management, afgestemd op uw supply chain strategie.

Bekijk onderstaande video voor een korte uitleg over Integrated Business Planning:

Wij leveren advies, implementatiekracht en training en vertalen uw strategie naar concreet resultaat.

Êtes-vous intéressé ou souhaitez-vous en savoir plus sur Supply Value?