Comment travaillez-vous de manière Agile pour atteindre les objectifs de l'équipe ? Un exemple tiré de la pratique.

Steeds meer organisaties adopteren een Agile werkwijze in hun organisatie bijvoorbeeld in de vorm van Scrum. Tegelijkertijd zien we ook nog steeds veel bedrijven worstelen met deze transitie, want hoe implementeer je nu de oud vertrouwde jaarplannen in zo’n Agile omgeving? In oktober schreven wij over hoe een Agile jaarplan eruit kan zien. Wij hebben je meegenomen in het gebruik van kwartaalrocks en hoe hier per kwartaal op te reflecteren door middel van een review en retrospective zoals dit bij Scrum gebruikt wordt.

In dit blog gaan we een stap verder. Het mooie aan Agile organisaties is namelijk dat ze wendbaar zijn en snel kunnen reageren wanneer omgevingsfactoren veranderen. Maar hoe zorg je nu dat teams niet meewaaien met hoe de wind staat. Met andere woorden: teams moeten wendbaar zijn en tegelijkertijd het gewenste doel bereiken.

Meer over een Agile jaarplan

Wilt u meer weten over het opstellen van een Agile jaarplan? Lees dan onze vorige blog!

Casus: Help ons met het waarmaken van ons jaarplan
Enige tijd geleden kregen wij een vraag van een klant: we hebben een team, we hebben een flink jaarplan met ambitieuze doelen, maar het lukt ons niet om uit de waan van de dag te komen en de doelstellingen die we geformuleerd hebben daadwerkelijk te bereiken. Soortgelijke vragen krijgen we vaker; hier zit vaak een element in dat de samenwerking betreft; elkaar meer vertrouwen, vrijheid geven, maar ook elkaar durven aanspreken. Wat we in tegenstelling vaak zien is dat managers juist het gevoel krijgen geen grip te hebben op de situatie en steeds meer taakgericht te gaan sturen in plaats van resultaatgericht. Dit werkt averechts en doet bovendien geen recht aan de capaciteiten van de teamleden.

Hoe kun je deze manier van werken dan ontwrichten en uit deze vaak negatieve spiraal komen? Onze aanpak voor succes begint met de OGSM-methodiek, maar eindigt niet bij een jaarplan op één A4 zoals deze methode ook wel bekend staat. In tegendeel, het traject dat hierop volgt is intensiever maar maakt de methode daardoor ook tot een succes.

Meer weten over OGSM?

Wilt u meer weten over de OGSM methodiek? Lees dan onze blog van strategie naar resultaat!

Succes door middel van Richting, Ruimte en Regelmaat
Om een team de gewenste vrijheid, creativiteit en daarmee productiviteit te geven, stemmen we eerst met het management de richting af. Dit doen we door het vaststellen van de Objective, Goals en Strategies. Hierin omschrijven we wat we voor de komende 1-3 jaar willen bereiken (objective), wat dit kwantitatief betekent voor het resultaat van dit jaar (goals) en welke middelen we inzetten om dat te kunnen bereiken (strategies). Wanneer dit vaststaat, kan het team zelf aan de slag om op Agile wijze de measures (handelings-kpi’s & acties) te formuleren en aan de slag te gaan. Dit doen we door middel van Epics.


Een Epic kennen we vanuit Scrum en is een verzameling van werk dat opgedeeld kan worden in deeltaken, zoals het organiseren van een event om stakeholders te informeren over beleidsbesluiten, of het opstellen van een plan om meer naamsbekendheid te genereren. Het team besluit aan het begin van een sprint, die doorgaans één tot twee weken duurt, welke Epics het oppakt en vertaalt deze in User Stories: losse acties die uitgevoerd moeten worden om de Epic te bewerkstelligen. Het is hierbij belangrijk dat teamleden de ruimte krijgen om die User Stories zelf in te vullen: bepaal gezamenlijk een resultaat (Epic) om naartoe te werken, maar laat ze zelf bepalen hoe ze dat resultaat gaan behalen. Door mensen te vertrouwen en ze de ruimte te geven voor “vallen en opstaan”, zullen ze leren wat er mogelijk is in de beschikbare tijd en bovendien een groot verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen.

Omdat van het team wordt verwacht dat zij samen tot kwalitatief goede resultaten komen, is het belangrijk dat het een multidisciplinair team betreft. Bovendien vereist dit van het team dat het open is naar elkaar over wat je sterke en zwakke punten zijn, dat men elkaar feedback durft te geven en ook tijd neemt om elkaars werk van feedback te voorzien. Uiteindelijk leidt dit tot een productief team dat iedere sprint toegewijd werkt, maar ook in staat is om regelmatig bij te sturen op prioriteit en verandering in de omgeving. Houd hierbij wel rekening met de volwassenheid van het team. In de beginfase heeft een team echt tijd nodig om met de verantwoordelijkheid om te gaan en de ruimte te nemen die het krijgt.

Doordat na iedere sprint een sprint review en sprint retrospective wordt gedaan door het team, waarin wordt geëvalueerd welke resultaten zijn behaald en hoe dat proces is gegaan, voorkom je dat men in de waan van de dag terugvalt. Door elke sprint opnieuw te kijken naar wat er mogelijk is loopt het team niet vast in taken die aan het begin van het jaar nog haalbaar leken, maar die door onvoorziene veranderingen (zoals ziekte of vertrek van een essentiële collega) niet meer haalbaar zijn. Andersom kan het ook: als de veranderende omgeving nieuwe kansen biedt, kan het team taken die eerst onhaalbaar leken toch oppakken. Op die manier presteer je altijd op de top van je potentie en blijven je medewerkers gemotiveerd om het beste in zichzelf naar boven te halen. Bovendien is gebleken dat het werken in kleine dedicated teams een hogere mate van betrokkenheid bij de organisatie creëert.

Let op: Om op deze manier als team te leren werken moet je elkaar tijd gunnen om elkaar te leren kennen en op deze manier te leren werken. Onze ervaring is dat het doorgaans 6 tot 9 maanden duurt voordat een team écht goed in kan schatten wat er mogelijk is in een sprint.

Dus: Nu je dit hebt gelezen wil je wellicht volgend jaar aan de slag met Agile (nog) meer integreren in je organisatie. Bedenk je voor een goede start het volgende:
1. Is Agile werken de goede aanpak voor jouw jaarplan in jouw organisatie?
2. Is er een geschikt jaarplan beschikbaar om mee te starten?
3. Welke teams zijn volwassen genoeg om hiermee aan de slag te gaan? Tip: begin klein en schaal daarna op!

Even sparren?
Ben je benieuwd of jouw organisatie er al aan toe is om Agile met jullie jaarplan aan de slag te gaan? Ik ga graag in gesprek om eens te kijken of jullie aan de eerste stappen kunnen gaan beginnen. Neem dan contact op met: Sander van der Laan.

Télécharger

Télécharger ici: Hoe werk jij op Agile wijze aan het behalen van teamdoelstellingen? Een voorbeeld uit de praktijk.

Voulez-vous en savoir plus?

Nous aimerions savoir ce que vous avez pensé de cet article. Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet ou vous avez des questions après avoir lu cet article ? Contactez Supply Value via 088 0555 999 ou info@supplyvalue.nl