Construire un écosystème évolutif

In de eerste editie van de VALUE. heeft Supply Value diverse experts geïnterviewd over de toekomst van onder andere het inkooplandschap en de CIO-office. In dit inzicht delen wij de belangrijkste trends die zij benoemden. De gemeenschappelijke klank die ieder van hen laat horen is het belang van sámen werken en gezamenlijk kijken naar hetzelfde doel. Het bouwen van een toekomstbestendig ecosysteem waarin ieder zijn of haar steentje bijdraagt. Samen kom je immers verder dan ieder alleen.

Supply Value sprak afgelopen maand met Jeroen Harink (algemeen directeur Nevi), Bert Voorbraak (CIO Raad voor Rechtsbijstand), René Coppoolse (CIO Allinq), en Manuela van Es en Richard Lennartz (resp. senior inkoopadviseur en directeur UBR|HIS). Ieder deelde vanuit zijn of haar eigen expertise de toekomstvisie. In dit inzicht lichtten wij slechts een tipje van de sluier, de hele interviews leest u in ons VALUE. magazine.

Als je blijft geven, dan krijg je vanzelf wat terug

Manuela van Es en Richard Lennartz van UBR|HIS vertellen hoe zij bouwen aan een ecosysteem. UBR|HIS is een inkoop uitvoeringscentrum voor zes departementen binnen het Rijk. Wat Manuela, Richard en hun collega’s uitdragen is dat je soms iets moet durven doen ten gunste van een ander, zonder dat je daar zelf perse beter van wordt. Om dit te bereiken, is veel doorzettingsvermogen nodig. Richard zegt daarover: “Het zit hem met name in dat je niet de fout maakt om een soort rekensommetje te maken; dat je drie keer iets gegeven hebt en nog niets hebt teruggekregen, dus ik stop er maar mee.” Alleen op zo’n onbaatzuchtige wijze ontstaat er een ecosysteem waarin je met z’n allen groeit en bloeit.

Bert Voorbraak, CIO van de Raad voor Rechtsbijstand, deelt diezelfde visie. De Raad voor Rechtsbijstand is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid, welke is belast met de uitvoering van de Wet op rechtsbijstand, Wet beëdigde tolken en vertalers, en de Wet schuldsanering natuurlijk persoon. Bert geeft daarbij aan: “Het individuele belang moet wel eens wijken voor het belang van de burger. Als je met de hele keten zo’n instelling hebt dan behartig je het belang van het ecosysteem in plaats van alleen jezelf.” Hij benadrukt dat – zeker in de publieke wereld – organisaties partners zijn in plaats van concurrenten. Met die overtuiging zou kennis en informatie meer gedeeld moeten worden onderling, zodat men op basis van best practices elkaar verder op weg helpt. Zo wordt er op een efficiënte en effectieve manier omgegaan met ieders input en lever je samen het beste resultaat voor de klant; in dit geval de burger.

De klant op één

René Coppoolse vertelt over het belang van de klant op één zetten. René is CIO bij Allinq: de partner waar eigenaren van telecomnetwerken het volledige levenscyclusmanagement van hun fysieke telecominfrastructuur beleggen. Hij geeft aan dat in principe alles wat Allinq doet gedaan wordt met het doel om de best mogelijke service te bieden aan de eindklant. Allinq doet dit als regieorganisatie door de gehele keten: innovaties stellen zij ter beschikking aan hun onderaannemers, zodat de klant betere dienstverlening ontvangt. Dit houdt soms in dat Allinq investeert in ontwikkelingen en innovaties, die op dit moment nog niet door de klant gevraagd worden en waar de omzet op dit moment nog niet vandaan komt. Echter is René ervan overtuigd dat dit zich uiteindelijk terug betaalt, zolang de klant op één gezet wordt.

La qualité est la clé

Tot slot geeft Jeroen Harink, algemeen directeur bij Nevi, vanuit zijn inkoopervaring mee: “quality is key”. Nevi is hét kennisnetwerk voor inkoop, contract- en supply management. Zij bieden opleidingen, trainingen en tools waarmee inkoopprofessionals zichzelf kunnen ontwikkelen en organiseren evenementen waardoor inkoopprofessionals met elkaar in contact gebracht worden. Jeroen is ervan overtuigd dat de prestatie van teams of organisaties uiteindelijk valt of staat met de kwaliteit van de (inkoop)professional. Deze professionals zijn in staat om in te spelen op de veranderende omgeving om hen heen, zoals bijvoorbeeld toenemende digitalisering en wendbaarheid van organisaties.

Plus d'informations

Hoe kunt u deze inzichten nu meenemen naar uw eigen organisatie? Supply Value geeft in dit inzicht handvatten waarmee u de samenwerking met uw (keten)partners kunt verbeteren en versterken. Nieuwsgierig geworden naar meer? Lees dan ici gratis het volledige VALUE. magazine, boordevol met inspiratie, kennis en tools van diverse industry experts en collega’s.