Project Et Change Management

Steeds meer organisaties werken toe naar een constante verbetering – en dus naar verandering. Verandermanagement wint hierdoor steeds meer aan terrein. Deze focus op de ‘zachte’ menselijke kant van het proces, met behoud van focus op de doelen, is van groot belang voor de borging binnen de organisatie en bestaande processen. Doelgerichte acties en een organisatiegerichte strategie kunnen de slagingskans flink laten stijgen. In het verlengde van verandermanagement is projectmanagement te vinden. Omdat alles begint vanuit een behoefte om te veranderen ontstaan hieruit vaak projecten, programma’s en portfolio’s. Het afspreken van rollen en verantwoordelijkheden, het op één lijn krijgen van interne en externe verwachtingen, de borging van het opgeleverde product binnen de organisatie: er zijn vele valkuilen op de weg naar een succesvolle projectafsluiting. De moderne projectmanager weet als geen ander een team te mobiliseren, om zo gezamenlijk tot resultaten te komen. Hierin weet hij of zij stakeholders mee te nemen en een gedegen afweging van de belangen en het doel te maken. Daarnaast zijn de razendsnelle ontwikkelingen op digitaal gebied voer voor andere werkwijzen binnen projectmanagement: methoden gebaseerd op agile zijn bijvoorbeeld niet meer weg te denken.

Supply Value helpt u graag met het doorlopen van projecten en veranderingen. Wij leveren interim portfolio-, programma- en projectmanagers op junior, medior en senior niveau die ervaring hebben met verschillende project- en verandermethodieken. Ook voorziet Supply Value in de ondersteunende posities, zoals (project)secretarissen, PMO’s en portfoliomanagers.

 • Project- en programmamanagement

  Wat een projectmanager van Supply Value, naast de gedrevenheid en sensitiviteit, uniek maakt is de toegang tot de grote interne kennisbank met tools en methoden. Onze interim managers zijn opgeleid in verschillende methodieken, zowel op basis van waterval methoden zoals PRINCE2, MSP, PMW, PMBOK (IPMA) als op basis van meer agile methoden zoals SAFe, SCRUM, RUP, DSDM.

  Onze interim managers kunnen schakelen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau en nemen hun omgeving mee in de verandering. Supply Value ziet in samenwerking in/tussen projecten en organisaties een weg naar succes. Onze projectmanagers geven hier expliciet aandacht aan en geloven dat resultaten die voor een individu onhaalbaar zijn overtroffen worden als je samen werkt. Ieder vanuit zijn eigen kracht, met focus op een gezamenlijk doel.

  Supply Value heeft een proven track record in het leveren van betrouwbare en proactieve Project Management Officers. Zij zijn op meerdere gebieden in te zetten. Zo hebben zij ervaring met het leiden of ondersteunen van meetings en vergaderingen en zijn zij uitstekend in staat om keuzes en rapportages voor te bereiden. Ook denken zij graag mee over het verbeteren van bestaande situaties en processen, waardoor zij een volwaardig sparringpartner voor zowel projectmanager als directie zijn. Uiteindelijk groeien zij uit tot projectmanagers op junior, medior en senior niveau.

 • gestion de portefeuille

  Supply Value brengt expertise met zich mee op het gebied van inrichtingsvraagstukken voor projectportfolio‘s. Met deze kennis ondersteunt Supply Value individuele organisaties of organisatieonderdelen bij het inrichten van een optimaal functionerend portfolio en aansluiting op de primaire processen. Door een transparante aanpak te hanteren worden projecten, programma’s en hun resultaten zichtbaar gemaakt, waarna een gedegen, duurzaam en duidelijk advies volgt richting de organisatie. De doelstellingen van de organisatie op lange termijn zijn hiervoor het uitgangspunt. Op deze manier kunnen portfoliomanagers of -boards gedragen besluiten nemen en draagt de input van onze professionals direct bij aan de groei van de organisatie.

 • Begeleiden van veranderingen

  Supply Value begeleidt zowel klassieke (waterval) als meer organische veranderingen. Onze verandermanagers analyseren aan welke aanpak een organisatie het meest behoefte heeft en richten samen met de organisatie het traject in. De verandermanagers gebruiken hiervoor diverse methodes en technieken (zoals een omgevingsanalyse) om de vorm van veranderen te bepalen. Bij het bepalen van de vorm is er aandacht voor de medewerkers, de cultuur, de strategie, de doelstelling en de probleemstelling die een organisatie kenmerken. Zo kan een duidelijk gedefinieerd probleem goed opgepakt worden met een klassieke verandering, maar kan bij een onduidelijke situatie een organische verandering zinvoller zijn. Uitgangspunt is het duurzaam veranderen van de organisatie, waarbij het draagvlak bij de medewerkers door het creëren van een gedeelde ambitie centraal staat.

  Supply Value levert implementatie- en verandermanagers die zorgen voor draagvlak, waardoor u uw business doelstellingen kunt realiseren. Of het nu gaat om uw leveranciers, management, medewerkers, de OR, vakbonden of aandeelhouders, wij helpen u graag met het opzetten en uitvoeren van een passende veranderstrategie. Daarbij heeft Supply Value consultants in dienst met meer dan 20 jaar ervaring in het vak. Wij maken gebruik van praktische modellen zoals ADKAR, Kotter, de kleuren theorie en Lewin.

Êtes-vous intéressé ou souhaitez-vous en savoir plus sur Supply Value?