Inzicht: Aandachtspunten voor een succesvolle implementatie van datagedreven verbeteren

Als je het goed doet, draagt datagedreven verbeteren bij aan een betere besluitvorming en dienstverlening. Het geeft inzicht en maakt sturing op basis van (real time) data en informatie mogelijk. Zo worden niet alleen betere, maar ook snellere beslissingen genomen. Onze whitepaper Datagedreven verbeteren in mobiliteit en logistiek geeft meer uitleg over datagedreven verbeteren en beschrijft onder andere een roadmap naar de implementatie, waarbij een aantal aandachtspunten belangrijk zijn. In dit artikel delen wij onze ervaringen op dit gebied en een aantal praktische tips om ermee om te gaan.

Een succesvolle implementatie begint bij de voorbereiding. Een valkuil die we veel zien bij datagedreven verbeteren zit in de gekozen KPI’s. Deze zijn bijvoorbeeld niet relevant voor medewerkers, waardoor er uiteindelijk niet mee gewerkt wordt, of worden op zo’n manier gepresenteerd dat er ruimte is voor interpretatie. Een goed ontworpen KPI Dashboard kan deze valkuilen voorkomen en een grote bijdrage leveren aan het opzetten van een cyclus van continu (datagedreven) verbeteren. Hierbij is het belangrijk om de doelen te koppelen aan de organisatiedoelstellingen en aan de voorkant al na te denken over de borging binnen de organisatie. Naast het kiezen van de KPI’s, is het ook belangrijk om datagedreven verbeteren in de processen te integreren. Zo blijven de gepresenteerde data actueel en vindt er regelmatige terugkoppeling plaats op de resultaten. Op deze manier wordt voorkomen dat datagedreven werken bij de medewerkers op de achtergrond verdwijnt. In onze whitepaper Supply Chain KPI Dashboard zijn praktische handvatten te vinden voor zowel het ontwerp als de implementatie van een KPI Dashboard.

Ook als de data aanwezig zijn, de KPI’s goed gedefinieerd zijn en de KPI’s continu gemeten worden, zijn er nog veel uitdagingen waar organisaties mee te maken krijgen. Een belangrijk deel van deze uitdagingen heeft te maken met gedragsverandering. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die de toegevoegde waarde er niet van in zien, hun aandacht verliezen door dagelijkse bezigheden, of niet durven te vertrouwen op de cijfers. Om een  datagedreven transitie te laten slagen moet de verandering in alle lagen van de organisatie gaan leven. Onderstaande afbeelding laat vijf succesfactoren zien die kunnen bijdragen aan een succesvolle verandering. Zie voor meer toelichting onze whitepaper Cinq conseils pratiques pour réussir un changement.

Supply Value heeft diverse projecten uitgevoerd op het gebied van datagedreven verbeteren. Onze consultants Eric en Jasmijn gaan graag in gesprek over het succesvol implementeren van datagedreven verbeteren.

Meer weten over datagedreven verbeteren? 

Lees dan ici onze whitepaper over datagedreven verbeteren in mobiliteit en logistiek. Of neem contact op met onze consultants Eric Tolhuisen en Jasmijn Bak.