Whitepaper: Warehouse location, inventory and transportation

De prestaties van een supply chain worden nooit beïnvloed door slechts één factor. Veel factoren hebben integraal invloed op de prestaties. Het creëren van operationele uitmuntendheid in één factor, zonder naar de andere factoren te kijken, kan de algehele prestaties op een negatieve manier beïnvloeden.

Deze whitepaper geeft u een overzicht van de volgende factoren; Magazijnlocatie, voorraad en transport en hoe deze factoren op elkaarinwerken. In de eerder gepubliceerde whitepaper Integrated Business  Planning  wordt voorraadbeheer beschreven als het probleem waar u voorraad moet vinden en hoeveel voorraad u moet aanhouden. In dit artikel zal de focus op het laatstgenoemde. Aan het einde van deze whitepaper geven we enkele take-aways over hoe je een vloeiende interactie kunt ontwikkelen tussen de drie factoren: voorraad, magazijnlocatie en transport. Lees voor een overzicht van alle zes factoren, de eerder gepubliceerde whitepaper Supply Chain Decision-Making Framework.

Want to know more?

We'd love to hear what you thought of this article. Would you like to know more about this topic or do you have any questions after reading this article? Contact Supply Value via 088 0555 999 or info@supplyvalue.nl