Whitepaper: Supply Chain Decision-Making Framework

Dealing with uncertainty within the supply chain is an item that is seen as an increasingly important item on the agenda of supply chain managers. It makes decision making more difficult and often solutions to cope with ever changing customer demand are not easily find.

Het creëren van een heel stabiele supply chain waarin alle onderdelen zichtbaar zijn, lijkt een utopie. Hoewel we denken dat volledige zichtbaarheid en objectieve besluitvorming misschien niet mogelijk is, denken we wel dat Integrated Business Planning (IBP) meerdere processen binnen de supply chain kan ondersteunen, waarmee beslissingen in de supply chain objectiever genomen kunnen worden.

Dit whitepaper is de eerste van onze serie over IBP. We beschrijven met welke elementen u rekening moet houden bij het implementeren van IBP, door richtlijnen te geven voor het nemen van beslissingen in de supply chain en deze te koppelen aan de bedrijfsstrategie. Dit doen we door gebruik te maken van het Framework for supply chain decision making (Figuur 1, Chopra & Meindl, 2002).

Want to know more?

We'd love to hear what you thought of this article. Would you like to know more about this topic or do you have any questions after reading this article? Contact Supply Value via 088 0555 999 or info@supplyvalue.nl