Whitepaper: Integraal Capaciteitsmanagement in de Zorg (een Casestudie)

In 2020 is in Nederland 1 op de 6 werkenden werkzaam in de zorg. Maar in 2040 moeten er volgens berekeningen van de Sociaal-Economische Raad (SER) 1 op de 4 werkenden werkzaam in de zorg zijn. De eerste oplossing die te binnen schiet is het vergroten van de capaciteit. Er is echter veel winst te behalen door een slimme planning van middelen, ook wel integraal capaciteitsmanagement genoemd.

Wil jij zien wat integraal capaciteitsmanagement voor jouw planning in de zorg kan betekenen? Neem dan eens een kijkje in de volgende whitepaper. Deze whitepaper beschrijft een casus waarbij een efficiënte blauwdrukplanning is gecreëerd voor de voorbehandelfase van patiënten bij Instituut Verbeeten. In deze blauwdrukplanning kan 100% van de patiënten gezien worden binnen de vastgestelde maximale toegangstijdnorm opgesteld door SONCOS. Deze casus laat zien dat je met kleine stappen inzicht kan krijgen in je planning en stapje voor stapje een efficiëntere planning kan creëren.

Want to know more?

We'd love to hear what you thought of this article. Would you like to know more about this topic or do you have any questions after reading this article? Contact Supply Value via 088 0555 999 or info@supplyvalue.nl