Thesis topics

Are you doing your master's and are you going to graduate this year? Do you want to do your research in the fields of procurement, supply chain or information management? Then keep reading! Supply Value offers various possibilities for master students to combine their research with a challenging internship.

Graduate or internship at Supply Value?

Supply Value is op zoek naar nieuw talent met slimme ideeën binnen procurement, supply chain & operations en digital. We hebben onderaan deze pagina een aantal onderwerpen opgesomd die wij zelf graag onderzocht willen hebben, maar neem vooral contact met ons op als je zelf een goed idee hebt. Elke stagiair heeft een eigen begeleider binnen Supply Value. Je begeleider is er altijd voor je om je te helpen met professionele en persoonlijke ondersteuning.

Supply Value helpt je niet alleen met praktische kennis, maar ook met toegang tot ons netwerk, onze kennisbibliotheek en onze database. Daarnaast houden we een vinger aan de pols om er zeker van te zijn dat je scriptie zowel zakelijk als academisch relevant is. Supply Value bestaat uit de business units procurement, supply chain & operations en digital. Als afstudeerder word je ook direct onderdeel van een van deze teams en nemen we je volledig mee in de werkwijze van een snel groeiend adviesbureau.

What do we expect from you?

Depending on the final research, we ask the following from you:

 1. Plan of action;
 2. A (practical) framework based on the results of the study;
 3. Research report with results, conclusions and recommendations;
 4. A relevant publication in a professional journal;
 5. Organizing a workshop or webinar(s) about the results in cooperation with international branch organization;
 6. The final thesis.

What can you expect from us?

 • A personal supervisor;
 • Practical knowledge of your supervisor and other colleagues at Supply Value;
 • Support to ensure both academic and business relevance;
 • Access to our business network of purchasing, supply chain and information management professionals in public and private organizations (for possible surveys or interviews);
 • Access to our knowledge library;
 • An open and passionate professional culture;
 • A monthly compensation with a bonus structure.

Your profile?

 • We prefer someone who is going to graduate in a Master in the field of (technical) business administration, economics, supply chain management, procurement management, information management, computer science or similar Masters;
 • You have affinity with consultancy;
 • Je behoort tot de top 20% academische studenten (dit toetsen wij met een capaciteitentest);
 • You speak and write the Dutch language excellently;
 • You are driven to achieve the highest possible result;
 • You are independent and proactive;
 • On your CV you will find extra curricular activities;
 • You are ambitious, conscientious and critical;
 • You're an open-minded team player.

The selection procedure consists first of a CV round, then a first introductory interview, followed by an assessment in the form of a capacity test. Finally, a second interview follows and if both parties are enthusiastic, we will make you an offer.

Als je graag meer informatie wilt over ons afstudeertraject, dan kun je onze recruiter Tom Groenestein bereiken via 0880555999 / 06 25 30 13 38 or via office@supplyvalue.nl 

Stel Tom direct een vraag via WhatsApp

Possible topics

Below you will find a list of possible topics to combine your graduation with an internship at Supply Value. Of course, it is also possible to choose a suitable subject yourself.

Graduating at Digital

Optimale IT Governance organisatie

De afgelopen jaren is er een trend zichtbaar binnen het IT vakgebied. IT organisaties transformeren namelijk van supply-driven organisaties, met interne IT leveranciers, naar IT management organisaties. Deze management organisaties spelen een grote rol in het verbinden van de vraag van de interne klant en het aanbod van externe leveranciers. Vragen die interessant zijn om te onderzoeken zijn bijvoorbeeld: Hoe ziet een optimale IT governance organisatie eruit? Wat zijn de verschillende volwassenheidsniveaus van IT management organisaties? Welke stappen kan een organisatie ondernemen om te groeien naar een volgend volwassenheidsniveau? En wat zijn daarnaast de kritische succesfactoren en valkuilen?

SCB in de IT-sector

Sinds 2003 werkt Rijkswaterstaat met systeem gerichte contractbeheersing (SCB). Ook waterschappen, provincies en gemeenten passen SCB tegenwoordig toe. Via SCB krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om hun werk uit te voeren als een expert in hun vakgebied. De leverancier bewaakt de kwaliteit van de levering van de producten door middel van kwaliteitsmanagement. Daarmee laat de leverancier zien dat aan de vereisten van de klant wordt voldaan. De klant past vervolgens SCB toe om dit te verifiëren. Klanten voeren risico gestuurde audits uit. Bij een succesvol resultaat van de audit wordt de leverancier betaald. Zie voor meer informatie over SCB: https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Factsheet%20over%20Systeemgerichte%20Contractbeheersing%20(SCB)_tcm21-86144.pdf

Op kleine schaal gebruikt men SCB al bij de aanschaf van IT producten en diensten. Supply Value wil daarom wetenschappelijk onderzoek doen naar de toepassing van SCB in de IT-sector. Wat zegt de literatuur over de voor- en nadelen, welke voor- en nadelen zijn er in de praktijk, hoe kan SCB worden geïmplementeerd binnen organisaties en wat zijn de succesfactoren en valkuilen?

IT Trends 2020

What are the most important trends in the information management field? What are the recommendations based on these results for professionals in the field?

Graduating in Procurement Management

Tenderboards

In aanbestedingsprocedures spelen tenderboards steeds vaker een grote rol. Dit kun je zien als een commissie van experts op het gebied van aanbestedingen binnen de organisatie. Publieke organisaties zetten dit instrument vaak in om aanbestedingen naar een professioneler niveau te tillen. Tenderboards worden ook wel aanbestedingscommissies genoemd. Dit onderwerp kan goed aansluiten op een masterscriptie van afgelopen jaar door één van onze collega’s, waarin huidige vormen van tenderboards in een aanbestedingsproces uiteengezet zijn. Het vervolgonderzoek zal zich dan ook richten op situaties waarin een aanbestedingscommissie in private en publieke organisaties mogelijk is: wat werkt wel en wat werkt niet. Wat zijn succesfactoren en waarom gebruiken bepaalde organisaties deze tenderboards juist wel of juist niet.  

Inrichten contractmanagement

Jarenlang hebben organisaties zich veelal gefocust op het professionaliseren van inkoop. Dit leidt namelijk tot voordelen zoals lagere kosten, waarde creatie en risicoreductie. Deze voordelen worden zonder goed contractmanagement echter niet of slechts beperkt gerealiseerd. Gezien de toename in onderzoek naar contractmanagement lijken steeds meer organisaties zich hiervan bewust. Maar hoe begin je als organisatie met contractmanagement? Welke factoren zijn van belang bij dit inrichtingsvraagstuk? Is er een best practice and if so, which? And if not, why not?  

For this research we are looking for someone with an interest in purchasing and contract management. We prefer to conduct this qualitative research at organizations in the healthcare and high-tech industry. 

Inkoop KPI’s

Purchasing and cost reduction were inextricably linked for a long time. In recent years, organizations are increasingly realizing that strategic costs alone cannot be achieved. Purchasing can be an added value for organizations in all kinds of areas, but it is of course even better if this can be made clear. In an ideal situation, the performance of the purchasing department measured in real time and it also becomes clear how procurement contributes to the achievement of (strategic) objectives.  

But how can you make that added value purchasing transparent? To which KPIs could you think? And how can you then measure it structurally?  

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar iemand met interesse in inkoop en performance management. Het onderzoek wordt verder gezamenlijk vormgegeven.  

Graduating in Supply Chain Management

A) Verkorten van de keten

Het verkorten van een keten heeft vele voordelen: een korte keten kan transparanter zijn, aanwezige schakels hebben meer zeggenschap in het gehele proces en medewerkers zijn meer betrokken. Om een keten succesvol in te korten worden zijn er verschillende vraagstukken te beantwoorden, bijvoorbeeld op het gebied van processen en productie. Maar ook veranderkunde kan een rol spelen. Samen met Supply Value ga je op zoek naar verschillende best practices.

 

B) Samenwerkingsvolwassenheid verhogen

Een van de essentiële factoren die het faciliteert om de opgestelde prestatietargets te halen is de samenwerking met je ketenpartners. Ketensamenwerking leidt tot een efficiënter gebruik van de middelen, het ontwikkelen van nieuwe competenties en concurrentievoordeel. Maar in welke mate meten organisaties hun prestaties en werken ze samen met hun ketenpartners? En hoe kan de samenwerkingsvolwassenheid duurzaam worden verhoogd?

Sales and Operations Planning (S&OP) is één van de grootste multidisciplinaire processen die zich binnen een organisatie af kunnen spelen. Verschillende afdelingen moeten dan ook betrokken worden bij het proces om de bedrijfsvoering succesvol te laten zijn. Maar wie kan dit proces het beste leiden? Hoe wordt eigenaarschap bij de betrokken medewerkers gestimuleerd? En op welke manier kan S&OP geoptimaliseerd worden?

Nederland staat op logistiek vlak aan de wereldtop. Om deze positie te behouden is het van groot belang om te innoveren. Door middel van jouw onderzoek draag je bij aan deze innovatie. Het onderzoek wordt gezamenlijk vormgegeven.

Als organisatie wil je je bedrijfsvoering zo effectief en efficiënt mogelijk laten plaatsvinden. Om dit te bereiken is het belangrijk om de verschillende processen onder de loep te nemen: waar liggen de verbetermogelijkheden per proces? Hoe heeft dit effect op andere processen? Worden de resources volledig aangewend? En tot slot: wat gebeurt er op het moment dat een proces niet verder te optimaliseren is? Je gaat je weg vinden in (een van) deze en andere optimalisatievraagstukken en werkt zo aan best practices omtrent optimaal presteren.

Elke organisatie heeft een missie, visie en strategie. De meeste organisaties schrijven die ook op. Het blijkt in de praktijk echter moeilijk om de echte vertaalslag te maken van strategische doelen naar doelstellingen op afdeling-, team- en individueel niveau. Bovendien slagen veel organisaties er niet in om op gestructureerde wijze aan het behalen van deze doelstellingen te werken, omdat de link tussen doelstellingen en actie niet expliciet gemaakt kan worden.
Welke methodes, organisatiestructuur en procesvorm stelt organisaties in staat om wél de verbinding te leggen tussen strategie, actie en resultaat? Supply Value duikt graag met jou dieper in een onderzoek in deze richting.

Door de constante veranderingen in markten en industrieën moet je als organisatie snel veranderingen kunnen implementeren om op kansen in te kunnen spelen. Maar hoe kun je zorgen dat je als organisatie flexibel genoeg bent en alsnog je strategische doelen kan behalen? Door het gebruik van de OKR methode (Objectives and Key Results) kan een organisatie doelstellingen koppelen aan meetbare resultaten. Maar hoe implementeer je de OKR-methode in een organisatie? En hoe voer je deze uit? Samen met Supply Value ga je op zoek naar wat de OKR-methode te bieden heeft aan organisaties.

Door het toepassen van Asset Management kunnen organisaties effectief en efficiënt hun doelen bereiken. De datagedreven aanpak leidt onder andere tot meer inzicht in de conditie van de assets, waardoor organisaties proactief kunnen sturen op hun doelen. Maar hoe moeten processen ingericht worden om asset-georiënteerd te gaan werken? Welke uitdagingen liggen er op het snijvlak van mens en techniek? En hoe kan Asset Management naar een hoger niveau worden gebracht?

Is your ideal subject not listed here, but would you like to graduate at Supply Value? Feel free to contact us to discuss the possibilities for your graduation research.