Publicatie IT Trendsonderzoek 2023

Ook dit jaar heeft Supply Value weer het IT Trendsonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek vragen wij professionals werkzaam in of met IT naar de verwachte IT Trends voor het aankomende jaar. We brengen niet alleen in kaart welke trends dit zijn, maar ook welke toepassingen relevant zijn binnen IT en wat de impact is op de business. Het IT Trendsonderzoek heeft dit jaar een vernieuwde opzet waarbij de nadruk ligt op de ontwikkelingen en toepassingen van IT-trends. Het doel van dit onderzoek is het ondersteunen van informatiemanagement- en technologieprofessionals bij het stellen van prioriteiten en het bepalen van de juiste focus. Hieronder ziet u de top 10 ITtrends voor komend jaar.

Vorig jaar keken we onder andere naar de ontwikkelingen die de COVID-19-pandemie met zich mee heeft gebracht. Nu we steeds meer gewend zijn aan de nieuwe werkelijkheid is het een goed moment om weer fris vooruit te kijken. Wie tien jaar geleden en nu bij een willekeurige IT-afdeling binnenkijkt, ziet direct de enorme verschillen. Niet alleen de schaal waarop we tegenwoordig met IT werken en bezig zijn is enorm toegenomen, ook de waarde, rol en positionering van IT is ontzettend veranderd. Je zou kunnen zeggen dat IT als werkveld net uit de pubertijd is en steeds volwassener wordt: het eerst nadenken en dan doen zien we duidelijk terug in de top 3 van dit jaar; dingen in één keer goed willen doen is de voornaamste toegevoegde waarde die IT in 2023 levert voor de organisatiedoelstellingen. 

Trends 2023 

security awareness is op de eerste plek van het IT Trendsonderzoek geëindigd. Respondenten geven namelijk aan dat het cruciaal is om zoveel mogelijk kwetsbaarheden uit te sluiten en een zo robuust mogelijke continuïteit van IT en daarmee de organisatie te waarborgen. Ook blijft Security Awareness erg belangrijk voor de betrouwbaarheid van de dienstverlening naar klanten en ketenpartners toe. De top 3 van het IT Trendsonderzoek wordt verder aangevuld met Datagedreven decision and Business Intelligence. Met data driven besluitvorming wordt data vanuit de hele organisatie verzameld en geanalyseerd alvorens beslissingen worden genomen waarmee meer zekerheid en overzicht wordt gecreëerd over de gehele organisatie. Ook met Business Intelligence wordt informatie en kennis consequent gebruikt om betere beslissingen te nemen. Zo wordt de business ondersteund met data driven werken. 

Data Cleaning & preparation (4) en In- en outsourcing (5) volgen de top 3 op. Data Cleaning en preparation zorgt ervoor dat data nauwkeurig kan worden gebruikt in de organisatie. Het opschonen van data is een uitdagende en tijdrovende klus. Voor In- en outsourcing geldt dat het een steeds belangrijkere keuze wordt wat van de IT in eigen beheer te houden en wat uit te besteden. Het expliciet uitdenken van een IT sourcing strategie blijkt steeds meer prioriteit te krijgen.

Chain optimization (6) en Data Governance (7) staan in de tweede helft van de top 10 IT-trends. Het optimaal inrichten van de keten wordt door meer dan de helft van de respondenten als hoge prioriteit aangemerkt. Data Governance wordt regelmatig genoemd als een topprioriteit binnen de organisatie.

Robotic Process Automation staat op de 8e plek en wordt door respondenten voornamelijk toegepast voor repetitief handmatig werk om de efficiëntie te verhogen en kosten te besparen. Op de gedeelde 9e plaats staan Big data and Digitaal leiderschap. Met Big data is driekwart van de respondenten redelijk tot zeer bekend. Hierbij zal Big data veelal ingezet worden voor analyse- en optimalisatie-doeleinden, waarbij een duidelijke samenhang te zien is met de hoge scores van datagedreven besluitvorming en business intelligence. Digitaal leiderschap gaat over het effectief gebruik van nieuwe technologieën door de (steeds schaarser wordende) professional.

Bent u benieuwd naar de IT-trends van 2023? In het volledige rapport gaan we dieper in op alle trends, wat de praktische toepasbaarheid ervan is in uw business en waar de focus op zou moeten liggen. We sluiten het rapport af met aanbevelingen op het gebied van de IT-trends, zodat hier de juiste toegevoegde waarde uit gehaald kan worden voor uw organisatie. Dit rapport is hieronder kosteloos te downloaden.

Wilt u aan de hand van dit inzicht een verdiepend gesprek hebben met één van onze consultants?

Neem dan contact op met Jurriaan Vogel.

More information

For more information or questions about the IT Trends Survey, please contact Jurriaan Vogel, consultant at Supply Value, at: j.vogel@supplyvalue.nl or 06 11 28 54 66.