Inzicht: meer waarde creëren door het (vroegtijdig) betrekken van leveranciers

Inkoop wordt steeds meer als een strategische functie gezien. Logisch, want organisaties besteden tot wel 95% van de omzet aan het inkopen van de benodigde goederen en diensten. Het juist managen van de uitgaven en het leveranciersbestand draagt direct bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en kan resulteren in een concurrentievoordeel.

Organisaties gebruiken echter lang niet altijd het potentieel van de leveranciersmarkt. Zonde, want waarom zou een organisatie geen gebruik van de vakinhoudelijke expertise van leveranciers? Door de markt (vroegtijdig) te betrekken, is het mogelijk om maximaal te profiteren van de kennis en kunde van leveranciers.

In dit inzicht wordt u meegenomen in het vroegtijdig betrekken van de markt, de mogelijkheden die er zijn om gebruik te maken van de kennis van de leveranciers en de bijkomende voordelen hiervan.

DOWNLOAD

DOWNLOAD here het inzicht: meer waarde creëren door het (vroegtijdig) betrekken van leveranciers

Want to know more?

We'd love to hear what you thought of this article. Would you like to know more about this topic or do you have any questions after reading this article? Contact Supply Value via 088 0555 999 or info@supplyvalue.nl