Inzicht: kostenbesparing realiseren door grip op indexaties

Organisaties worden steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van de hoge inflatie. In 2022 was de inflatie zelfs 10%. Dit was de hoogste inflatie sinds 1975 (CBS, 2022). Door deze hoge inflatie besluiten leveranciers vaak om hun prijzen te indexeren. Met goede contractuele afspraken kunnen onnodige indexaties worden voorkomen. Daarnaast loont het om kritisch te kijken naar het gebruik van indices.  

In dit inzicht wordt uitgelegd hoe u grip krijgt op indexaties om zo kostenbesparingen te realiseren. Aan de hand van de PDCA-cyclus worden de verschillende stappen uit het proces toegelicht. Hiertoe behoort onder andere het uitvoeren van een spend- en contractanalyse. Ook wordt uitgelegd hoe kan worden gecontroleerd of leveranciers hebben geïndexeerd. Tot slot worden verschillende beheersmaatregelen toegelicht om grip te krijgen op indexaties. 

Want to know more?

We'd love to hear what you thought of this article. Would you like to know more about this topic or do you have any questions after reading this article? Contact Supply Value via 088 0555 999 or info@supplyvalue.nl