Twee manieren om draagvlak te creëren voor duurzaamheid

De toenemende belangstelling voor duurzaamheid is het afgelopen jaar weer duidelijk naar voren gekomen in de media. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan het convenant duurzame kleding & textielketen en het klimaatakkoord van Parijs. Ook heeft de Rijksoverheid de ambitie uitgesproken om alle materialen, die in 2050 in Nederland gebruikt worden, te recyclen en hergebruiken (NOS, 2016).

Het omzetten van ambities naar een concreet duurzaamheidsbeleid is lastig. Het is echter nog lastiger gebleken om het duurzaamheidsbeleid te vertalen naar de werkvloer. Uit eerder onderzoek van Supply Value naar duurzaam en circulair inkopen bleek (het gebrek aan) draagvlak een van de grootste knelpunten te zijn [Knelpunten en Succesfactoren]. Het ontbreken van draagvlak zal elk veranderingsproces vroeg of laat opbreken. De medewerkers zijn immers dé bepalende factor voor een geslaagd veranderingstraject.

Maar waarom is het creëren van draagvlak voor duurzaamheid zo moeilijk? Hoe kunt u hier het beste mee omgaan? Supply Value heeft hier  tussen augustus 2016 en januari 2017 onderzoek naar gedaan. De aanbevelingen in het onderzoek zijn gebaseerd op  14 interviews met managers en inkopers die zich bezighouden met het verduurzamen van de organisatie. De betrokken organisaties zijn actief in de textielindustrie, melkverwerking, afvalverwerking, en (semi) overheid, waaronder Essenza Home, Interface, Campina, Arla, van Gansewinkel, NS en de Rijksoverheid.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat er twee manieren zijn waarop draagvlak gecreëerd kan worden:

Motiveer je medewerkers door ze te enthousiasmeren voor duurzaamheid

Enthousiasme loopt als een rode draad door het veranderingsproces en functioneert als een hefboom bij het creëren van draagvlak. Maar hoe enthousiasmeer je medewerkers voor duurzaamheid? Supply Value heeft hiervoor het ‘Leveraging Acceptance  of  Sustainability’ model ontwikkeld. Dit model maakt het creëren van draagvlak inzichtelijk (figuur 1).

Figure 1 – Leveraging Acceptance of Sustainability model 

Hef organisatorische beperkingen op

In de praktijk wordt het creëren van draagvlak voor duurzaamheid vooral bemoeilijkt door de manier waarop de meeste organisaties zijn ingericht. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van een bescheiden duurzaamheidsstrategie, het ontbreken van concrete duurzaamheidsdoelstellingen, een gebrek aan formele autoriteit van de beleidsuitvoerder en een niet-duurzame bedrijfscultuur. Deze beperkingen weerspiegelen de vrijblijvendheid van het verduurzamingsproces. Het wordt aan medewerkers overgelaten of zij meedoen aan het verduurzamen van de organisatie.

Meer weten?

Wilt u weten hoe u medewerkers kunt motiveren om met duurzaamheid aan de slag te gaan en hoe u organisatorische beperkingen op kunt heffen? Bent u benieuwd naar waar u het beste kunt beginnen met het creëren van draagvlak voor duurzaamheid? Download hieronder het hele artikel waarin de twee manieren van draagvlak creatie en het ‘‘Leveraging Acceptance of Sustainability’ model verder worden uitgelegd.

Neem voor vragen contact op met:

office@supplyvalue.nl of 088 – 0555 999