Prijs gaat boven kwaliteit bij ICT inkoop

Wat zijn de meest gebruikte doelstellingen bij de inkoop van informatie- en communicatietechnologie? Welke risico’s zien inkopers bij de inkoop van ICT? Hoe is de inkoop van deze productgroep georganiseerd en in welke mate zijn organisaties tevreden over hun leveranciers? Dit zijn enkele vragen van de vragen die zijn gesteld in het ICT Inkooponderzoek 2013 van Supply Value dat werd uitgevoerd onder ICT-inkoopprofessionals.

Inkoopvaktijdschrift Deal publiceerde het artikel over dit onderzoek in het december nummer van 2013. Wilt u het gehele artikel? Download hieronder gratis het artikel.