Publicatie IT Trendsonderzoek 2022 Supply Value

Ook dit jaar heeft Supply Value weer het IT Trendsonderzoek uitgevoerd. Hierin onderzoeken wij wat de aankomende IT Trends zijn volgens IT-professionals, welke IT-toepassingen zij in hun business zien en wat de ontwikkeling van en binnen deze trends is. Hieronder ziet u de top 10 IT trends voor komend jaar. Sinds afgelopen jaar neemt het onderzoek niet alleen de trends zelf mee, maar ook de waarde van deze trends voor de (business) doelstellingen van organisaties. 

Vorig jaar was COVID-19 de grote gebeurtenis die de wereld in haar greep hield. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder waarin we weliswaar gewend geraakt zijn aan de aanwezigheid van COVID-19, maar ook nog regelmatig geconfronteerd worden met de onzekerheid en veranderlijkheid van de omstandigheden waarin we werken. 

Trends 2022

Het is in deze context heel begrijpelijk dat Cyber- en datasecurity onveranderd de topprioriteit is en blijft bij organisaties met een stevige eerste plaats. Sterker nog, de bekendheid en prioriteit van deze IT Trend is duidelijk verder gestegen en respondenten hechten nóg meer belang aan goede beveiliging van data en de gebruikte technologieën. De top-3 van het IT Trendsonderzoek wordt verder compleet gemaakt door twee andere trends die we vorig jaar daar ook al zagen, namelijk Data und Cloud, respectievelijk op de plaatsen twee en drie. Ten opzichte van afgelopen jaar maken respondenten weer vaker topprioriteit van Cyber- en datasecurity en Data. Hierdoor heeft Cloud moeten inleveren in het belang dat respondenten eraan hechten, terwijl Data juist verder doorgroeit, het meer bekendheid geniet en het meer prioriteit krijgt van respondenten en daarmee Cloud passeert.

Hierna  volgen  Digital  Transformation  und Vernieuwing van IT Development, die onderling stuivertje gewisseld hebben ten opzicht van vorig jaar, maar als ‘zachtere’ trends wel een stevige plek innemen in het IT Trendsonderzoek. Dit geeft ook  aan  dat  organisaties  niet  alleen  aandacht  hebben  voor de technologische ontwikkelingen, maar prioriteit geven aan de organisatie en processen rondom IT en aan de mensen die er in en omheen werken.

De tweede helft van de ranglijst begint met de trends Künstliche Intelligenz und Internet der Dinge op plekken zes en zeven. Deze trends stijgen in bekendheid en prioriteit, maar krijgen nog geen extra belang van organisaties. Op eenzelfde wijze zien we de trends Blockchain, Industry   4.0   und Quantum   Computing   langzaam groeien in bekendheid en prioriteit, maar handhaven ze voorlopig nog de plaatsen acht, negen en tien in het IT Trendsonderzoek. Met name bij Blockchain en Quantum Computing blijft het nog wachten op de grote doorbraak, maar beginnen deze trends wel voorzichtig te groeien in bekendheid bij het grote publiek.

Bent u benieuwd naar de IT Trends van 2022? Im ausführlichen Bericht nehmen wir alle Trends genauer unter die Lupe, was ihre praktische Anwendbarkeit in Ihrem Unternehmen ist, worauf der Fokus liegen sollte und wie/warum dies je nach Branche und Organisation unterschiedlich ist. Den Bericht schließen wir mit Empfehlungen im Bereich IT-Trends ab, damit der richtige Mehrwert für Ihre Organisation erzielt werden kann. Dieser Bericht ist hier kostenlos herunterzuladen.

Sie möchten auf Basis dieser Erkenntnis ein ausführliches Gespräch mit einem unserer Berater führen? Kontaktieren Sie bitte Jurriaan Vogel.