Mark Plate

Over mij

Funktion
Berater

Schulung
BSc Bedrijfskunde, Radboud Universiteit en MSc Accountancy, Tilburg University

Hobby’s en interesses
Voetballen, bergwandelen en bierliefhebber

Warum Wert liefern?
Direct veel verantwoordelijkheden, mogelijkheden om me breed te ontwikkelen en de informele maar professionele bedrijfscultuur.

Sinds oktober 2017 ben ik actief bij Supply Value als consultant op het gebied van inkoop. Een sprong in het diepe want ik wist op dat moment nog weinig van inkoop. Dit voelde echter niet als een probleem aangezien al gauw het gevoel dat ik aan de sollicitatiegesprekken had overgehouden werd bevestigd: mensen bij Supply Value hebben behulpzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarnaast zijn mij in korte tijd veel mogelijkheden gegund om inkoopkennis op te doen door onder andere opleidingen te volgen, congressen te bezoeken, onze eigen kennisdeelsessies bij te wonen en voor verschillende klanten te werken zoals Vereniging Eigen Huis, Stichting Halt en het ministerie van I&W.

“Mensen bij Supply Value hebben behulpzaamheid hoog in het vaandel staan.”

Wat ik erg gaaf vind aan Supply Value als werkgever is het feit dat ik, naast mijn klantwerkzaamheden op het gebied van inkoop, ook samen met mijn collega’s aan de groei van Supply Value werk. Dit zorgt ervoor dat ik echt een teamgevoel ervaar. Samen realiseren we, met de drive waar een ieder van ons over beschikt, gave resultaten die de organisatie verder helpen.

Tevens zorgt deze afwisseling van werkzaamheden ervoor dat ik me, naast inkoop, breder ontwikkel op vakgebieden die mij tevens aanspreken zoals verkoop en HRM. Dat dit kan is kenmerkend voor de vrijheden en mogelijkheden die er zijn binnen Supply Value.

Uitgevoerde opdrachten

Voor een organisatie die de belangen behartigt van Nederlandse huizenbezitters heb ik de verschillende contractdocumenten geoptimaliseerd. Denk bij contractdocumenten aan de inkoopvoorwaarden, het template voor dienstverleningsovereenkomsten, het template voor IT overeenkomsten en het template voor raamovereenkomsten. Resultaat van deze opdracht is dat de contractrisico’s sterk zijn gereduceerd.
Voor een organisatie die inkoopt voor zes departementen binnen het Rijk voer ik een breed scala aan aanbestedingen (inkooptrajecten) uit. Denk hierbij aan de volgende aanbestedingsprocedures: enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands, minicompetities en Nationale aanbestedingen. Deze aanbestedingen betreffen voornamelijk inkoopbehoeftes op het gebied van IT. Een voorbeeld van een IT aanbesteding is het inkopen van een tijdregistratiesysteem voor de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Hier heeft de RvIG behoefte aan, aangezien er bij de RvIG veel projectmatig wordt gewerkt. Resultaat van mijn werkzaamheden is dat er zowel onderzoeken worden uitgevoerd als systemen worden ingekocht die respectievelijk bijdragen aan de totstandkoming van overheidsbeleid en de uitvoering van de bedrijfsvoering.
Bij een Ministerie voer ik een breed scala aan aanbestedingen (inkooptrajecten) uit. Denk hierbij aan de volgende aanbestedingsprocedures: enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands, minicompetities en Nationale aanbestedingen. Deze aanbestedingen betreffen inkoopbehoeftes op het gebied van onderzoek t.b.v. beleid en op het gebied van opleidingen. Een voorbeeld van een aanbesteding is het inkopen van een opleidingsprogramma voor vergunningverleners. Het doel van dit opleidingsprogramma is om vergunningverleners bij omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en waterschappen te trainen zodat de kwaliteit van de vergunningverlening wordt verbeterd. Resultaat van mijn werkzaamheden is dat er zowel onderzoeken worden uitgevoerd als opleidingen worden ingekocht die respectievelijk bijdragen aan de totstandkoming van overheidsbeleid aan de totstandkoming van overheidsbeleid en de ontwikkeling van ambtenaren.

Referenties Mark

Sind Sie interessiert oder möchten Sie mehr über Supply Value erfahren?