Machen Sie Daten in sieben Schritten intuitiv mit Process Mining

Tegenwoordig verzamelt iedere organisatie grote hoeveelheden data via systemen, websites, onderzoeken of productielijnen. Deze data kan heel waardevol zijn om inzicht te krijgen in hoe uw bedrijfsprocessen in werkelijkheid verlopen. Maar hoe kunt u deze data inzichtelijk krijgen, zodat u daadwerkelijk patronen, valkuilen of kansen voor verbetering van uw processen ontdekt? Een geschikte methode hiervoor is process mining. In dit inzicht nemen wij u mee in deze techniek en laten wij u stap voor stap zien hoe u dit zo goed mogelijk kan aanpakken.

Wat is process mining?
Process mining is een techniek om het werkelijke verloop van bedrijfsprocessen geautomatiseerd in kaart te brengen en te analyseren. Het is een krachtige tool om te visualiseren hoe het huidige proces daadwerkelijk loopt en geeft daarmee inzicht in potentiële verbeterpunten. Process mining is te gebruiken voor diverse vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de bottlenecks in een proces inzichtelijk maken, de effectiviteit van een procesverbetering meten of de naleving van procedures controleren.

Process mining biedt veel voordelen, omdat de inzichten:

 • transparant zijn, ze zijn gebaseerd op feitelijk geregistreerde data;
 • snel und laagdrempelig beschikbaar zijn, dankzij krachtige (veelal) geautomatiseerde tools;
 • von hoge kwaliteit zijn, door de mogelijkheid om op detailniveau in te zoomen;
 • makkelijk interpreteerbaar zijn, dankzij de visualisatie van de resultaten.

Randvoorwaarde voor process mining
Een randvoorwaarde voor process mining is de beschikbaarheid van data over het proces. Deze data wordt een ‘event log’ genoemd, oftewel gebeurtenislogboek. Iedere gebeurtenis (regel in het logboek) verwijst naar een case (bijvoorbeeld een batch in een productieproces), activiteit (processtap) en tijdstip. Een gebeurtenislogboek is dus een verzameling van gebeurtenissen. Als er geen of te weinig van deze data beschikbaar is, moet er allereerst een (meet)systeem worden geïmplementeerd waarmee de benodigde data kan worden verzameld. Zonder data is process mining geen geschikt middel voor de oplossing van uw vraagstuk.

In zeven stappen van data naar inzicht met process mining
Wij hanteren zeven stappen om met behulp van process mining uw probleem inzichtelijk te maken en concrete vervolgacties te formuleren. In het kort houden deze zeven stappen het volgende in:

 1. Probleembeschrijving: Begin met een heldere, eenduidige en (kwantitatieve) probleembeschrijving.
 2. Projectteam en draagvlak: Zorg dat er prioriteit én aandacht wordt gegeven aan het process mining project.
 3. Process mining onderdelen: Bepaal welke onderdelen van process mining relevant zijn.
 4. Tooling: Kies de juiste software tool.
 5. Data: Gebruik bestaande data over het proces en verzamel waar nodig aanvullende data.
 6. Analyses: Voer de analyses uit in de softwaretool.
 7. Output: Analyseer de output en bepaal verbeteracties.

Voorbeeld van stap 6: analyse via softwaretool
Databron: processmining.org

Möchten Sie mehr wissen?
Wilt u meer weten over de zeven stappen van process mining, hulp bij het toepassen van process mining in de praktijk of hulp bij het vertalen van uw inzichten naar concrete verbeterplannen? Download dan hieronder ons uitgebreide inzicht of neem contact op met onze senior consultant Digital Geerten Peek via g.peek@supplyvalue.nl of +31610655433.

Herunterladen

Om het uitgebreide inzicht met alle zeven stappen te downloaden, klik hier.

Möchten Sie mehr wissen?

Wir würden gerne wissen, was Sie von diesem Artikel halten. Möchten Sie mehr über dieses Thema erfahren oder haben Sie nach der Lektüre dieses Artikels noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie Supply Value unter 088 0555 999 oder info@supplyvalue.nl.