IT Trendsonderzoek – Top 10 – Security awareness (1), Datagedreven besluitvorming (2) & Business Intelligence (3)

Jaarlijks voert Supply Value het IT Trendsonderzoek uit. In deze digitaliserende wereld veranderen veel technologieën in een razend tempo de manier waarop organisaties hun werkzaamheden uitvoeren. In dit web van technologieën is het voor IT-professionals belangrijk om te weten wat de meest relevante trends zijn voor komend jaar, zodat hieruit optimaal toegevoegde waarde kan worden gehaald voor hun organisatie. In de maand december publiceren we de resultaten van het onderzoek. In de aanloop naar het volledige rapport onthullen en bespreken we steeds twee of drie trends uit de top-10. In dit inzicht delen we de trends die op de plaatsen 1, 2 und 3 zijn geëindigd: Security awareness, Datagedreven besluitvorming en Business Intelligence.

Trend 1 - Security awareness 

Cyber- en datasecurity, en alle ontwikkelingen en aspecten die daarmee te maken hebben, krijgen de afgelopen paar jaar veel meer aandacht in de media, in interne organisatiecommunicatie en in strategische jaarplannen. Dit heeft alles te maken met een toenemend belang van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (ook wel: BIV) van data en onderliggende systemen. Iedere organisatie erkent tegenwoordig het belang van een solide informatiebeveiligings-managementsysteem (ook wel: Information Security Management System – ISMS). De aandacht hiervoor is in de afgelopen vijf tot tien jaar exponentieel toegenomen, tot het punt waar er bij vrijwel iedere organisatie vraag is naar meer professionals en kennis op dit gebied. 

Wat is Security awareness? 

In de afgelopen jaren is het aantal beveiligingsincidenten met 400% toegenomen. In 80% van de gevallen blijkt de mens de zwakste schakel met veelvoorkomende fouten als; het klikken op verkeerde links, het slecht omgaan met wachtwoorden, het toegang geven aan ongeautoriseerde gebruikers of onbewust toegang laten behouden na een wisseling van rol, en nietsvermoedend geld overmaken naar cybercriminelen die zich voordoen als de CEO. Eén van de meest effectieve manieren om de kans op een beveiligingsincident te verkleinen is door het vergroten van de Security awareness bij gebruikers. Hierbij staat Security awareness voor de mate waarin gebruikers zich bewust zijn van de gevaren met betrekking tot informatiebeveiliging, maar ook begrijpen wat mogelijke bedreigingen zijn en inzien wat de impact kan zijn op de organisatie. Hierbij ontstaat niet alleen het vermogen bij medewerkers om bedreigingen en risico’s te identificeren, maar ook om hun (online) gedrag bij te sturen door het toepassen van best practices op het gebied van informatiebeveiliging.  

Trend 2 - Datagedreven Entscheidungsfindung selbst in die Hand, 

Datagedreven besluitvorming is onderdeel van het thema Digital Transformation. Digital Transformation is technologie overstijgend, waar een heldere visie een belangrijke rol speeltund omvat zowel Ein culturele- als Ein bedrijfsovergang. Het ist een veranderde kijk op klantervaring, bedrijfsmodellen en processen die inmiddels breed wordt toegepast. Het doel hiervan is om nieuwe manieren te vinden om waarde te leveren, inkomsten te genereren en efficiëntie te verbeteren.

Wat is Datagedreven besluitvorming? 

Datagedreven besluitvorming gaat over het gebruiken van feiten, statistieken en andere geverifieerde data om weloverwogen beslissingen te nemen (Tableau, 2022). Vaak worden deze overwegingen gemaakt op basis van modellen of dashboards waarin de doel- en handelings-KPI’s zijn verzameld. Hierdoor kunnen organisaties makkelijk inzien hoe het ervoor staat, en bijsturen op basis van actuele inzichten. Een uitdaging binnen datagedreven besluitvorming is het kiezen van de juiste data voor de besluitvorming, aangezien er steeds meer data beschikbaar is. Welke data – en welke informatie daaruit – is dan daadwerkelijk van belang voor het nemen van beslissingen? Uit onderzoek blijkt dat besluitvorming met verhoogde regelmaat geïntegreerd plaatsvindt. Oftewel, data vanuit de hele organisatie wordt verzameld en geanalyseerd alvorens de beslissingen worden genomen. Dit heet ook wel Integrated Business Planning, waarmee er overzicht wordt gecreëerd over de gehele organisatie. Voordelen hiervan zijn dat er minder of zelfs geen aparte eilandjes meer voorkomen binnen de organisatie die elkaar in de weg kunnen zitten. Aparte afdelingen werken in toenemende mate samen omdat het gezamenlijke doel duidelijker is voor iedereen. 

Trend 3 - Business Intelligence 

De term data refereert naar geregistreerde feiten die zich in allerlei vormen en uitingen manifesteren door systemen en apparaten. Door de exponentiële groei van data en de potentiële waarde die eruit gehaald kan worden, ontkomt tegenwoordig geen enkele markt eraan om ‘iets’ met data te doen. Of het nu gaat om optimalisatie van voorraadniveaus in een warehouse, creditcardfraudedetectie, of de dienstregeling van het openbaar vervoer, data speelt een groeiende rol omdat daardoor betere en snellere beslissingen gemaakt kunnen worden. Afgelopen jaren stond ‘data’ al in de top drie IT-trends. Ook voor volgend jaar krijgen de ontwikkelingen op het gebied van data veel aandacht 

Wat is Business Intelligence? 

Business Intelligence (BI) staat voor een groeiend aantal organisaties hoog op de agenda. De term verwijst naar het verzamelen, transformeren, modelleren en analyseren van data en de daaruit resulterende informatie, en het consequent gebruiken van deze kennis om betere beslissingen te nemen. Vorig jaar was BI al één van de belangrijkste toepassingen binnen data. Van de respondenten geeft 65% aan dat hun organisatie komend jaar veel tot heel veel prioriteit aan BI gaat geven. Hiermee eindigt BI op een derde plek van belangrijkste ontwikkelingen binnen IT volgend jaar. Respondenten geven komend jaar prioriteit aan geïntegreerde dashboards, veelal met Microsoft Power BI, om inzicht te creëren voor de organisatie. Hiermee wordt de business ondersteund om meer datagedreven te werken. 

De markt speelt in op de enorme vraag naar Business Intelligence-tools. Zo is Microsoft marktleider met Power BI, Excel en Azure en positioneren Salesforce (Tableau) en Qlik zich nog steeds als leiders in de BI-markt (Gartner, 2022). Door de enorme snelheid waarmee deze organisaties blijven inspelen op de wensen van hun klanten is de verwachting dat deze BI-tools alleen maar groeien in populariteit. Ook maken deze tools het mogelijk data te analyseren en visualiseren op een laagdrempelige manier. Deze laagdrempeligheid zorgt ervoor dat medewerkers uit de business zélf rapportages en dashboards kunnen maken, waardoor schaarse IT’ers hun tijd weer anders kunnen besteden.  

Bent u benieuwd naar de onderzoeksrestulaten? En zou u graag het onderzoeksrapport willen ontvangen zodra deze klaar is? Laat dan hieronder u e-mailadres achter en ontvang het onderzoeksrapport via de mail.

IT Trendsonderzoek 2023 - ontvangen onderzoeksrapport

    Lesen Sie hier die Datenschutzrichtlinie

Weitere Informationen

Für weitere Informationen oder Fragen zur IT Trends Survey wenden Sie sich bitte an Jurriaan Vogel, Berater bei Supply Value, unter: j.vogel@supplyvalue.nl oder 06 11 28 54 66.