IT Trendsonderzoek 2023 – Top 10 – Big data (9) & Digitaal leiderschap (9)

Jaarlijks voert Supply Value het IT Trendsonderzoek uit. In deze digitaliserende wereld veranderen veel technologieën in een razend tempo de manier waarop organisaties hun werkzaamheden uitvoeren. In dit web van technologieën is het voor IT-professionals belangrijk om te weten wat de meest relevante trends zijn voor komend jaar, zodat hieruit optimaal toegevoegde waarde kan worden gehaald voor hun organisatie. In de maand december publiceren we de resultaten van het onderzoek. In de aanloop naar het volledige rapport onthullen en bespreken we steeds twee of drie trends uit de top-10. In dit inzicht delen we de trends die op de gedeelde 9e plaats zijn geëindigd: Big data en Digitaal leiderschap.

Trend 9 – Big data

Door de exponentiële groei van data en de potentiële waarde die eruit gehaald kan worden, ontkomt tegenwoordig geen enkele markt eraan om ‘iets’ met data te doen. Of het nu gaat om optimalisatie van voorraadniveaus in een warehouse, creditcardfraudedetectie, of de dienstregeling van het openbaar vervoer, data speelt een groeiende rol in omdat daardoor betere en snellere beslissingen gemaakt kunnen worden. Afgelopen jaren stond ‘data’ al in de top drie IT-trends. Ook voor volgend jaar krijgen de ontwikkelingen op het gebied van data veel aandacht.

Wat is Big data?

Aan het begin van deze eeuw won de term big data aan populariteit, toen platforms als YouTube en Facebook lieten zien hoeveel data zij dagelijks verwerken. Maar wanneer krijgt data het label ‘Big’? Vijf V’s helpen om dit te bepalen:

  • Volume. De term zegt het zelf al, maar we spreken pas echt van big data als er een enorme hoeveelheid data verwerkt wordt. Zo worden er bijvoorbeeld dagelijks 500 miljoen tweets geplaatst.
  • Variety. Dit refereert naar de verschillende soorten data. Ongestructureerde data zoals e-mail, video’s, audio, sensordata of IoT, of gestructureerd zoals een Excel-sheet, SQL-database of data uit ERP- en CRM-systemen.
  • Velocity. De snelheid waarmee data wordt gegenereerd, verwerkt en realtime geanalyseerd.
  • Veracity. De betrouwbaarheid van data, denk hierbij vooral aan reviews en sociale media uitingen.
  • Variability. De waarden in de data lopen sterk uiteen, wijken af van het gemiddelde of de mediaan.

Dit jaar zien we dat big data met een negende plaats in de top tien ontwikkelingen binnen de IT valt. Driekwart van de respondenten geeft aan redelijk tot zeer bekend te zijn met big data. Hierbij zal big data veelal ingezet worden voor analyse- en optimalisatiedoeleinden.

Big data wordt vaak geassocieerd met sociale media, maar toepassingen zijn ook hierbuiten veel te vinden. E-commercebedrijven genereren enorme hoeveelheden data op hun platforms over het (koop)gedrag van hun klanten. Deze informatie zetten zij in voor marketingdoeleinden om zo hun klanten beter te helpen. Zo zet Bol.com ‘Google Big Query’ in om inzicht te krijgen in marges, prijzen en voorraadniveaus.

Trend 9 – Digitaal leiderschap

Digitaal leiderschap wordt gekenmerkt doordat de digitale leider weet wat er speelt en begrijpt welke ontwikkeling van de organisatie nodig is om digitale bedrijfsvoering (lees ook: digitale zorg of digitale overheid) realiteit te maken. Die ontwikkeling maakt de leider samen met de organisatie. Een (meer) digitale bedrijfsvoering ontstaat veelal door een transformatie die technologie overstijgend is, waar een heldere visie een belangrijke rol speelt, en deze transformatie omvat zowel een culturele als een bedrijfsovergang. Zo’n digitale transformatie is een veranderde kijk op klantervaring, bedrijfsmodellen en processen die inmiddels breed wordt toegepast en als doel heeft het vinden van nieuwe manieren om waarde te leveren, inkomsten te genereren en efficiëntie te verbeteren. Digitale transformatie vindt momenteel in vrijwel alle sectoren plaats en heeft niet alleen invloed op bedrijven, de medewerkers en hun klanten maar op de gehele maatschappij.

Wat is Digitaal leiderschap? 

Digitaal leiderschap is het vinden van de juiste balans tussen technologische ontwikkelingen en de snelheid waarmee de organisatie en de mensen daarin deze kunnen adopteren. Het ‘epicentrum’ van een digitale transformatie ligt in het I-domein, met de Chief Information Officer als hoogst verantwoordelijke. Het vinden van de juiste balans als hierboven genoemd, is een vaardigheid die voor iedere CIO cruciaal is geworden. Digitaal leiderschap in 2023 zal gaan over het effectief gebruik van nieuwe technologieën door de (steeds schaarser wordende) professional. Het vertalen van disruptieve ontwikkelingen in andere sectoren naar mogelijke ontwikkelingen in de eigen sector is niet langer een vrijblijvende activiteit maar bittere noodzaak. Daarbij is deze IT-trend uiteindelijk vooral mens gerelateerd: de digitale leider leidt vanuit de gemaakte keuzes de digitale transformatie van de organisatie. Dit wordt daarom meer en meer een kerntaak van de CIO.

Twee derde van de respondenten geeft aan enigszins bekend te zijn met tot expert te zijn in digitaal leiderschap. 60% van de respondenten geeft er een gemiddelde tot zeer hoge prioriteit aan voor 2023.

De afgelopen jaren heeft de COVID-19-pandemie veel digitalisering teweeggebracht en was het verschil tussen technology push en business pull nauwelijks merkbaar. De exponentiële groei van online samenwerken, online vergaderen en op afstand werken werkt ook door in de meest menselijke interacties zoals bij het consulteren van de huisarts of medisch specialist. Dit gaat op de achtergrond echter nog vergezeld van andere exponentiële ontwikkelingen die het komende decennium onze levens en ons zakelijk verkeer zullen transformeren. Denk daarbij aan Artificial Intelligence (AI), Robotics, de dekkingsgraad en spreiding van digitale communicatie en in nog grotere mate Virtual en Augmented Reality, 3D printing, Nanotechnologie en Biotechnologie.

Wilt u het onderzoeksrapport ontvangen zodra deze klaar is? Laat hieronder u e-mailadres achter en ontvang het onderzoeksrapport via de mail.

IT Trendsonderzoek 2023 - ontvangen onderzoeksrapport

    Lesen Sie hier die Datenschutzrichtlinie

Weitere Informationen

Für weitere Informationen oder Fragen zur IT Trends Survey wenden Sie sich bitte an Jurriaan Vogel, Berater bei Supply Value, unter: j.vogel@supplyvalue.nl oder 06 11 28 54 66.