Artikel: Digitaal overdragen – een must voor zorginstellingen

Veilige en betrouwbare informatie-uitwisseling is cruciaal voor goede zorg en de juiste zorg op de juiste plek. Vanaf 2023 wordt de Wegiz van kracht; daarmee worden instellingen verplicht om meer en meer patiëntgegevens elektronisch uit te wisselen. In dit artikel vertellen drie bestuurders van zorginstellingen hoe zij dit hebben aangepakt en geven ze advies bei collega’s. Is uw instelling al bezig met de voorbereidingen op eOverdracht en ontsluiting naar een PGO? 

Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg is nog niet altijd elektronisch. Het subsidieprogramma InZicht heeft als doel om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling te versnellen.  

Na een succesvolle pilot eOverdracht met vier instellingen uit Noord-Holland Noord nemen nu acht instellingen deel aan het InZicht II programma. Met dit samenwerkingsverband realiseren we eOverdracht en ontsluiting naar PGO voor de regio NHN voor twee ziekenhuizen en zes VVT-instellingen. 

Vanaf 2023 wordt Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht; daarmee worden instellingen verplicht om de overdracht van patiëntgegevens digitaal te laten verlopen. Het volledige artikel geeft zorginstellingen inzicht in de aanpak, succesfactoren én de uitdagingen voor succesvolle gegevensuitwisseling. 

Wegiz events

Inschrijven voor een van de Supply Value events over de invoering van de Wegiz kan hier: voor CIOs en voor bestuurders. 

Meer weten over hoe u kunt aansluiten in de regio NHN of hoe u daarbuiten gebruik kunt maken van de aanpak en business case en hoe u profiteert van de geleerde lessen in NHN? Neem dan contact met ons op via office@supplyvalue.nl of 088 0555 999 voor een oriënterend gesprek of een voorstel op maat.