Artikel: Datagedreven verbeteren in de nabije toekomst

In dit artikel einbiegen in ichn het kort de verwachte ontwikkelingund beschreven van datagedreven verbeteren en de samenhang tussen de drie onderwerpen van de campagnes die Supply Value, vanuit de Mobiliteit en Logistiek markt, voert in 2023: datagedreven verbeteren, Integrated Business Planning (IBP) en optimale kette zusammenarbeit. Drie essentiële componenten die in samenhang strategische doelstellingen van organisaties kunnen realiseren. 

Datagedreven verbeteren in de nabije toekomst

Het is moeilijk om precies te voorspellen wat het verschil zal zijn tussen ‘datengesteuert verbeteren’ nu en over 10 jaar. Vooral omdat technologische ontwikkelingen en andere factoren, zoals de manier waarop we gegevens gebruiken en interpreteren sterk zullen veranderen. Wel is duidelijk dat datengesteuert verbeteren in 2030 veel geavanceerder en verfijnder zal zijn. Voor meer bedrijven en sectoren zal datengesteuert verbeteren een ‘must’ zijn om te kunnen blijven concurreren. We kunnen verwachten dat er enorme hoeveelheden gegevens beschikbaar zullen zijn vanwege de toenemende digitalisering van ons dagelijks leven en de verdere opkomst en ontwikkeling zoals Internet of Dinge (IoT). Dit zal resulteren in een grotere, meer complexe en gedetailleerde datasetS, waardoor het voor organisaties een uitdaging zal zijn om nog nauwkeuriger en gerichter beslissingen te nemen. Met grotere en complexere datasets kunnen organisaties, vaker real-time, gegevens gebruiken om hun processen, en uiteindelijk performance te verbessern. De mate waarin organisaties op basis van betrouwbare en gedetailleerde data en inzichtelijke informatie beslissingen kunnen nemen is ondersteunend aan, en in voorkomende gevallen voorwaardelijk voor, succesvolle implementatie van IBP en optimale ketensamenwerking. Daarom zijn achtereenvolgens datagedreven verbeteren, IBP en optimale ketensamenwerking onderwerpen van de campagneS waar de industry Mobiliteit en Logistiek van Supply Value zich op richt. OnSie weißes PapierDatagedreven verbeteren in Mobiliteit en Logistiek’ kunt u hier aanvragen.  

Wilt u graag weten waar uw organisatie staat en wat de specifieke aandachtsgebieden voor uw organisatie zijn? Klik dan hier om op vrijblijvende basis een Quick Scan in te vullen en een bijbehorend adviesrapport te krijgen van een van onze consultants.

Ontwikkelingen

Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) en geavanceerde technische big data analyse- en integratiemogelijkheden zijn snel ontwikkelende technologieën die worden gebruikt om datamodellen te bouwen die automatisch inzichten kunnen genereren uit grote hoeveelheden gegevens. Dit kan organisaties helpen om bijvoorbeeld processen te optimaliseren, patronen te identificeren en voorspellende analyses uit te voeren. Het kan organisaties helpen om een holistisch beeld te krijgen van hun bedrijfsvoering en hun processen te verbeteren. 

Dataprivacy en beveiliging in combinatie met data-ethiek wint, nog meer, aan belangrijkheid. Met de groei van gegevensverzameling en -analyse is er ook een groeiende zorg over de privacy en beveiliging van gegevens. Ook moeten organisaties zich bewust zijn van de groeiende mogelijke impact van hun datagedreven verbeteringen op mensen en de maatschappij als geheel. lesen hier ook ons inzicht ‘Aandachtspunten voor een succesvolle implementatie van datagedreven verbeteren’. 

Datagedreven verbeteren, Integrated Business Planning en optimale ketensamenwerking 

Datagedreven verbeteren, Integrated Business Planning (IBP) en optimale ketensamenwerking zijn essentiële componenten die in samenhang strategische doelstellingen van organisaties kunnen ondersteunen. Denk daarbij niet alleen aan het verbeteren van bedrijfsprocessen en verhogen van de efficiëntie en productiviteit, maar ook aan het realiseren van andere strategische doelstellingen als duurzaamheid en flexibel reageren op externe ontwikkelingen zoals klantvraag. Hoewel iedere strategie op zichzelf belangrijk is, kunnen zij elkaar versterken en daarmee voor nog betere prestaties zorgen. Ook over de bedrijfsgrenzen heen. Het begint vaak met hoe een bedrijf gebruik maakt van data en informatie. 

Figuur 1. Betere data als basis voor beslissingen over IBP en optimale ketensamenwerking.

1. Datagedreven verbeteren bevordert het gebruik van data-analyse en -inzichten om processen continu te verbeteren. Het verzamelen en analyseren van data is echter niet genoeg, het is ook belangrijk om deze data passend te gebruiken en te delen. Datagedreven verbeteren bevordert een cultuur van continue verbetering, waarbij feedback en datagegevens gebruikt worden om beslissingen te nemen en de bedrijfsvoering te optimaliseren. Datagedreven verbeteren versterkt Integrated Business Planning en, indien de data en informatie gedeeld kan worden met andere partijen, een optimale ketensamenwerking.

2. Integrated Business Planning omvat de coördinatie en integratie van de verschillende afdelingen binnen een bedrijf. Bedrijven moeten zorgen voor een goede afstemming van doelstellingen en strategieën tussen de afdelingen. Het belangrijkste doel van IBP is om inzichten te krijgen in de verschillende bedrijfsactiviteiten en hoe deze op elkaar zijn afgestemd. Door een gezamenlijke strategische planning worden er synergiën en mogelijkheden gecreëerd om de bedrijfsprestaties te verbeteren en optimaliseren. IBP bevordert samenwerking en interne communicatie. Voor veel organisaties, met name in de sectoren Mobiliteit en Logistiek, is het delen van data met andere organisaties aantrekkelijk om gemeenschappelijke doelstellingen na te kunnen streven. Zodat processen in bijvoorbeeld de supply chain of stadsmobiliteit door het delen van data en informatie op elkaar kunnen worden afgestemd. Zie voor publicatie marktonderzoek IBP tooling van Supply Value: Market Research: Integrated Business Planning Tooling – Supply Value

3. Optimale ketensamenwerking. Bedrijven kiezen voor samenwerking wanneer het voor beide (of meerdere) partijen voordeel oplevert. Dit kan zijn het vergroten van de efficiëntie, het verminderen van de kosten en het vergroten van de winst. Of het kan gaan over gemeenschappelijke duurzaamheidsdoelstellingen of een gecoördineerd beheer van de hele keten nastreven. Om snel in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen (bijvoorbeeld klantvraag). Om die redenen wordt een ketensamenwerking steeds belangrijker en kan er in veel gevallen concurrentievoordeel mee behaald worden. Vooral in de mobiele en logistieke sector. In een optimale ketensamenwerking worden processen van bedrijven in de toeleveringsketen geïntegreerd en beheerd om gezamenlijk meer waarde te leveren aan klanten. Deze samenwerking moet goed gecoördineerd worden en gepaard gaan met het op orde hebben van de interne processen van bedrijven (IBP) en het delen en analyseren van gemeenschappelijk gemaakte data en informatie.

Figuur 2. Processtappen naar procesoptimalisatie, IBP en optimale ketensamenwerking

Door het delen van data wordt het mogelijk om inefficiënties te identificeren en processen met ketenpartners te optimaliseren. Wanneer we alle drie de strategieën combineren, ontstaat er een krachtige combinatie die bedrijfsprestaties naar een hoger niveau tilt:

  1. Bij het gebruik van data voor datagedreven verbeteren, worden de resultaten van deze analyses gebruikt om de interne processen te verbeteren;
  2. Door integrale business planning (IBP) worden de processen, doelen en prestaties van de verschillende afdelingen op elkaar afgestemd om tot een gemeenschappelijke strategie te komen die de prestaties op alle gebieden versterkt;
  3. Met Optimale ketensamenwerking worden bedrijven in de toeleveringsketen samengebracht om de efficiëntie te vergroten, kosten te besparen en de hele toeleveringsketen beheerd.

Kortom, dankzij de drie strategieën wordt het mogelijk voor bedrijven om hun bedrijfsvoering continu te verbeteren, strategische doelstellingen te ondersteunen en groei te realiseren. Het combineren van datagedreven verbeteren, IBP en optimale ketensamenwerking kan een echt concurrentievoordeel opleveren voor bedrijven die streven naar optimalisatie en groei. Vooral als ze die groei mét ketenpartners kunnen realiseren.

Meer weten over datagedreven verbeteren? 

Lees dan hier ons whitepaper over ‘datagedreven verbeteren in mobiliteit en logistiek’. Of neem contact op met onze consultants Eric Tolhuisen en Jasmijn Bak.