De twee grootste veranderingen in verandermanagement

Alle organisaties hebben te maken met veranderingen, klein of groot. Hoe deze veranderingen ontstaan en worden doorgevoerd is door de jaren heen veranderd, ofwel; verandermanagement verandert! Wij zien regelmatig organisaties die geen geschikte aanpak hebben om een verandertraject succesvol te doorlopen, geen inzicht hebben in de nieuwe ontwikkelingen en trends en vaak nog uitgaan van oude methodieken voor veranderingen. Hoe ziet de nieuwe manier van veranderen er dan uit? Wat kunnen de nieuwe trends voor u betekenen? En hoe kan je als organisatie tijdig en goed inspelen op de veranderingen van deze tijd? Supply Value onderzoekt de verandertrends van 2021 voor u! In dit inzicht zoomen wij kort in op twee trends die u direct kunt toepassen en bekijken we hoe het komt dat verandermanagement nu -meer dan ooit- verandert.

Hoe zijn verandertrajecten in de nieuwe manier van werken succesvol te volbrengen? En wat zijn hierin de best practices? Veel managers met een nieuw op te starten project of veranderopgave hebben hier momenteel nog weinig beeld bij. Hierdoor wordt veranderen vaak een moeizaam, langdurig en kostbaar proces. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in de veranderkunde en de ontwikkelingen hierin. Supply Value onderzoekt de verandertrends van 2021 om handvatten te bieden aan (project/programma)managers en leidinggevenden met een veranderopgave. Door middel van de uitkomsten van het onderzoek geven wij u inzicht in de uitdagingen en best practices van uw collega’s en branchegenoten en vertellen wij meer over actuele methodieken en tools die voor u relevant zijn.

Vanuit de markt en vakgenoten ziet Supply Value verschillende trends en verschillende manieren om deze trends toe te passen of te implementeren. Hierin zijn onder andere de volgende twee actuele trends waar te nemen: het continue proces en het nieuwe werken. Supply Value neemt u kort mee in deze trends.

Verandermanagement Trendsonderzoek 2021

Een continu proces

Wij zien dat verandermanagement steeds vaker onderdeel wordt van de reguliere bedrijfsvoering. Waar veranderingen eerst vooral top-down werden opgelegd zien we nu steeds meer verantwoordelijkheid bij medewerkers en meer zelforganisatie. Bij zelforganisatie is het eigenaarschap gedeeld, waardoor teams snel in staat zijn te reageren op wensen van de klant, op kansen en op bedreigingen. Zo kan het team dynamisch sturen binnen de gestelde kaders. Door initiatieven voor veranderingen niet alleen top-down, maar ook bottom-up te stimuleren in de organisatie wordt de gehele organisatie verantwoordelijk voor het continu aandragen van en bijdragen aan verbeteringen en veranderingen. Veranderingen worden hierdoor niet meer gezien als een losstaand traject met een begin en eind, maar als een continu proces.

Steeds meer organisaties ontwikkelen, om mee te gaan met deze verandering, een coöperatieve veranderstijl. Echter zien we ook een aantal uitdagingen ontstaan met verandermanagement als een continu proces. Nu we (voornamelijk) thuiswerken en het werken op een nieuwe manier hebben ingericht, is het voor veel organisaties een uitdaging om continu te blijven verbeteren en veranderen. Hoe kunnen we dit goed inrichten vanuit thuis? En hoe gaat verandermanagement zich ontwikkelen op dit gebied in de aankomende jaren?

Het nieuwe werken

De manier waarop we werken in Nederland verandert steeds. Op dit moment blijven we binnen, we houden afstand en we werken (voornamelijk) thuis. Dit zorgt voor een nieuwe of aangepaste aanpak voor verandertrajecten: we kunnen ten slotte niet meer intensief op kantoor een verandertraject begeleiden, implementatieplan uitvoeren of fysiek brainstormen over nieuwe ideeën voor verbeteringen. Ook zijn de toevallige interacties grotendeels verdwenen. We zien de opkomst van technologische ontwikkelingen en toepassingen, waarmee we veranderingen op verschillende manieren kunnen doorvoeren. Door deze ontwikkelingen zal de kunst van verandermanagement enorm veranderen.

Nu vrijwel iedereen is ingewerkt in het thuiswerken en hier zijn of haar plek in heeft gevonden is de volgende uitdaging: hoe kunnen we een goede balans vinden tussen digitaal en fysiek veranderen? En hoe kunnen we mensen digitaal meenemen in nieuwe verandertrajecten om zo als organisatie continu te blijven verbeteren en groeien? Grotere verandertrajecten, waarbij veel mensen betrokken zijn en veranderingen op locatie doorgevoerd worden zijn lastig digitaal uit te voeren. Om de kwaliteit van een verandering te waarborgen en het succesvol af te kunnen ronden, is het vaak goed om z’n traject fysiek uit te voeren. Maar dit geldt niet voor alle veranderingen. Het wordt steeds toegankelijker om kleine en middelgrote veranderingen digitaal op te pakken. Een bekend begrip dat hierbij komt kijken is e-change, wat nu een steeds belangrijkere rol krijgt binnen verandermanagement. E-change is het digitaal uitvoeren van verandermanagement door bijvoorbeeld het gebruik van apps/tools of e-learning. Door gebruik te maken van de juiste apps/tools of e-learning kan men ook in het nieuwe werken veranderingen succesvol doorvoeren. Onder e-change verstaan we niet alleen de digitale tools die goed van pas komen tijdens het thuiswerken, maar ook toepassingen als gamificatie. Dit is het gebruiken van game-denken, gametechnieken en spelelementen in een niet-game omgeving. Het doel is om spelenderwijs gedrag te veranderen, betrokkenheid te creëren en kennis over te dragen. Bent u klaar om onder andere deze nieuwe trends toe te passen binnen onze organisaties? En om veranderingen als een continu proces voort te zetten in de organisatie?

Trends

Hoe denkt u dat verandermanagement er in de komende jaren gaat uitzien? Welke impact heeft het nieuwe werken op hoe we verandertrajecten doen? En hoe kunnen moderne technieken ons helpen bij verandermanagement? Supply Value doet onderzoek naar de trends binnen verandermanagement, waaronder van traject naar continu proces en het nieuw werken, en we horen graag uw zienswijze en uitdagingen. Welke trend(s) hebben volgens u de meeste potentie binnen uw organisatie?

Bent u benieuwd naar de verandermanagement trends van 2021 en hoe u deze kunt toepassen binnen uw organisatie? Neem deel aan ons onderzoek via deze link en ontvang het onderzoeksrapport in uw mail. Daarnaast maakt u kans op een gratis masterclass Viral Change voor uw team!

Meer informatie

Heeft u een verandertraject op de planning staan en wilt u meer informatie over hoe u deze het best kunt aanpakken? Of wilt u meer weten over ons onderzoek naar de trends binnen verandermanagement en wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze experts via 088 0555 999 of info@supplyvalue.nl.

Download

Download hier geheel vrijblijvend het gehele inzicht.