De nut en noodzaak van een inkoopprestatiemeting

Inkopers-cafe interviewde consultant Marno van Houten over nut en noodzaak van een goede inkoopprestatiemeting. Volgens Van Houten kan het management hierdoor precies zien hoe de inkoopafdeling presteert. Daarnaast is de informatie uit een prestatiemeting input voor gerichte verbeter- en optimalisatieprocessen.

Startlijn voor inkoop door prestatiemeting (Inkopers-cafe)

Bedrijven passen de inkoopprestatiemeting nog veel te weinig toe als indicator voor hun inkoopfunctie. Een gemiste kans? Marno van Houten (Supply Value) vindt van wel. “Managers hebben meer nodig dan alleen een goed verhaal.” Een inkoopprestatiemeting meet de prestaties van de inkoopafdeling volgens de belangrijkste stakeholders: de interne klanten, medewerkers, management en leveranciers waarom zou je dit als bedrijf doen? Marno van Houten, consultant van Supply Value, ziet nog veel terughoudendheid bij organisaties om deze methodiek toe te passen. “De inkoopprestatiemeting is nog niet echt ingebed in het denken van veel bedrijven”, zegt Van Houten. “Dat is jammer, want juist in de vakliteratuur is er heel veel over geschreven en de noodzaak voor zo’n meting lijkt mij ook helder.”

Behoefte aan inzicht

Van Houten past de meting vaak toe als middel om (veranderende) organisaties bestuurbaar te maken binnen hun (veranderende) omgeving. Vaak is er sprake van een behoefte op managementniveau, waar men een gebrek aan inzicht in prestaties ervaart. “De inkoopprestatiemeting creëert een startlijn, een vertrekpunt’, zegt Van Houten…..       Wilt u het gehele artikel lezen? Klik dan hier.

Meer informatie?

Vraagt u zich of wat een inkoopprestatiemeting voor uw organisatie kan doen? Neem contact met ons op voor meer informatie.