Kunnen we in de zorgsector ooit spreken over een tijd ‘na het coronavirus’?

De impact van het coronavirus op de zorgsector

Het coronavirus komt eigenlijk niet als verrassing. Experts waarschuwen al jaren voor een pandemie veroorzaakt door een dergelijk virus. Maar ondanks dat we gewaarschuwd zijn staat de hele wereld op zijn kop. Zeker op de zorgsector heeft het virus momenteel een grote impact en we zijn er nog lang niet vanaf. Viroloog Marion Koopmans zegt dat we voorlopig niet teruggaan naar ‘business as usual’ en dat er een grote kans is dat het helemaal nooit meer zo wordt als dat het was (NRC, 2020). Kunnen we ooit spreken over een tijd na het coronavirus? Voorlopig is er voor deze infectie geen terug naar af. Het virus zal een deel van ons leven worden en we moeten kijken hoe we er mee om kunnen gaan. In iedere industrie, maar zeker in de zorg moeten we creatief zijn in de zoektocht en inrichting van innovatieve oplossingen. We moeten onze zorg gaan zo inrichten dat we kunnen omgaan met het coronavirus dat de komende jaren in ons leven zal blijven.

Al voor de coronacrisis stond de zorgsector voor pittige dilemma’s: zoals steeds complexere zorgvragen, de stijging in de behoefte aan zorg en een tekort aan gekwalificeerd personeel. Om toekomstbestendig te blijven, is de zorgsector al geruime tijd druk bezig met verschillende initiatieven. Door de capaciteitskrapte moet de focus van de zorg in de toekomst komen te liggen op preventie en het gezond houden van de samenleving. Om dit te bewerkstelligen is men in de zorgsector bezig met veel innovatieve oplossingen waarin technologie veelal een grote rol speelt. Dit resulteert in twee trends; capaciteitsmanagement en de digitale transformatie. Het coronavirus heeft een grote impact op deze twee trends. Naast dat het coronavirus invloed heeft op deze twee bestaande uitdagingen zorgt het ook voor dat de zorgsector kritisch gaat kijken naar andere processen. Zo wordt het inkoopproces voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen momenteel flink onder de loep genomen.

Benieuwd naar de impact van het coronavirus op de zorgsector? Wij geven hier onder onze visie op de grootste veranderingen.

De impact van het coronavirus op capaciteitsmanagement in de zorg

Door het coronavirus is capaciteitsmanagement een nog belangrijkere factor geworden in de zorg. Verwacht wordt dat de meeste coronamaatregelen nog minstens 12 tot 24 maanden nodig zullen zijn (Stanford News, 2020). Ook hierna zullen strenge maatregelen van kracht blijven in de verschillende zorginstellingen. Dit om zich in de toekomst sterker te wapenen tegen virussen en infecties. Hierdoor zullen bijvoorbeeld vaker beschermingsmiddelen worden gedragen. Dit heeft uiteraard grote impact op de werkwijze van zorgmedewerkers. Het dragen van beschermingsmiddelen maakt de zorg minder persoonlijk en werkt minder comfortabel. De doorlooptijden van processen neemt toe omdat de veiligheidsvoorschriften omtrent beschermingsmiddelen tijd kosten om na te leven. Hierdoor ontstaat er een nog grotere krapte in de capaciteit. Daarnaast wordt er een groot beroep gedaan op de facilitaire afdeling van de zorginstellingen. De inrichting van veel zorginstellingen moet vrijwel volledig op zijn kop. Om 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen moeten wachtkamers, behandelkamers en verblijfsafdelingen anders worden ingericht. Dit komt de capaciteit van de zorginstellingen niet ten goede. Het belang van effectief capaciteitsmanagement neemt verder toe. Hierdoor zijn preventie en het creëren van een gezonde samenleving en daarmee het beperken van instroom en verblijf in de zorginstellingen nu dan ook belangrijker dan ooit. Zoals gesteld in de inleiding zal de digitale transformatie hierin een heel belangrijke rol spelen.

De digitale transformatie versnelt

Verschillende technologische ontwikkelingen en de digitalisering bieden, onder andere voor ouderen, de mogelijkheid om hun zelfredzaamheid en bewegingsvrijheid te vergroten. Ook helpen deze ontwikkelingen de werkdruk voor de zorgverleners te verlagen. Om deze voordelen te bereiken is het van belang dat medische technologie grootschalig ingezet wordt. De zorgsector was al stappen aan het maken richting digitaal werken en EHealth om de toekomstige zorgvraag te kunnen managen. Er wordt hard gewerkt aan technologische initiatieven die bijdragen aan de visie om de ouder wordende samenleving gezond te houden en ziekenhuisopname zoveel mogelijk te voorkomen. Door het coronavirus wordt de zorgsector gedwongen om de digitale mogelijkheden, die vaak al in ontwikkeling waren, sneller uit te rollen. Digitaal werken was ineens geen optie meer maar een must. Om een voorbeeld te geven: Veel huisartspraktijken waren al bezig met opzetten van een online portaal zodat bijvoorbeeld kleine vlekjes op de huid digitaal kunnen worden beoordeeld. Door het virus is dit proces van digitaal beoordelen in een sneltreinvaart geïmplementeerd. Ook verschillende eHealth applicaties worden nu versneld ontwikkeld en op de markt gebracht. Doordat Corona de komende jaren een onderdeel blijft van onze maatschappij zal de noodzaak van digitaal werken blijven of in ieder geval met regelmaat terugkeren. Het gebruik van de digitale kanalen draagt bij aan de acceptatie ervan door patiënten. Al met al zorgt deze noodzaak ervoor dat de digitale transformatie versnelt.

Van globalisering terug naar regionalisatie?

Globalisering wordt gezien als een natuurlijk proces, aangejaagd door economische en technologische factoren. Het coronavirus zorgt ervoor dat wij deze voordelen van globalisering anders wegen. Het laat ons inzien hoe kwetsbaar we zijn als maatschappij. We zijn erg afhankelijk van de productie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in andere, vaak verre landen en het transport over landsgrenzen en grote afstanden. We merken nu dat deze afhankelijkheid kan leiden tot grote tekorten in onze voorraden. Tijdens de crisis zijn verschillende lokale initiatieven ontstaan om toch aan voldoende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen te komen. Zo heeft beddenfabrikant Auping, in samenwerking met Panton en DSM, een productielijn voor mondkapjes ingericht, wordt er in bierbrouwerijen desinfectiegel gemaakt en bereiden apothekers weer zelf geneesmiddelen.

Het coronavirus heeft de zorgsector ervan bewust gemaakt dat de inkoop en aanvoerroutes van primaire goederen zoals geneesmiddelen en medische hulpmiddelen moeten worden aangescherpt. Landelijk managen van (basis)voorraden zorgt voor een eerlijke verdeling bij dreigende tekorten en voorkomt ongewenste prijseffecten. Ook wordt steeds vaker de vraag gesteld of we wel al onze medische hulpmiddelen en medicatie uit het buitenland moeten halen. Deze crisis veroorzaakt daarmee een tegenreactie op globalisering. De voorspelling is dat we onze supply chain anders zullen inrichten, zodat we meer flexibel en minder afhankelijk zijn.

Concluderend, het coronavirus heeft ook de komende tijd nog een enorme impact op de zorg. Waar de sector al worstelde met het managen van de capaciteit, maakt corona dit probleem alleen maar groter. Ook forceert het virus de zorgsector om meer digitaal te werken waardoor veel technologische initiatieven sneller worden ontwikkeld en de digitale transformatie versnelt. Naast deze reeds aanwezige trends heeft de huidige crisis blootgelegd hoe kwetsbaar de beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is door buitenlandse productie en lange aanvoerroutes. We moeten deze risico’s verminderen door het spreiden van inkoop, heroverwegen van lokale productie en het aanleggen van landelijke (basis)voorraden.

Whitepaper – Van strategie naar resultaat: Continu verbeteren

Hulp nodig?

Supply Value staat voor u klaar!
Heeft u hulp nodig bij een van de volgende aspecten:

  • Het versnellen van uw digitale transformatie;
  • Het opzetten van een data gedreven zorg organisatie;
  • Het inrichten van capaciteitsmanagement;
  • Het opzetten van een BI competence center.

Onze consultants hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan in het automatiseren van capaciteitsmanagement en overdracht en het versnellen van innovatie in de zorg. Daarnaast hebben onze consultants veel ervaring in het herformuleren van strategieën en het vertalen van die strategieën naar verbeterinitiatieven. Met deze expertises dragen wij bij aan een betere klantervaring, lagere kosten, leuker werk en gezondere inwoners.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of sparren over de impact van Corona op uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Vrijwel iedere sector ervaart eigen uitdagingen tijdens en na de coronacrisis. Naast de zorgsector geeft Supply Value ook op het gebied van mobiliteit en energie voorspellingen na corona. Wilt u graag sparren over deze voorspellingen, of bent u benieuwd hoe uw organisatie ondanks deze uitdagingen goed resultaat kan behalen? Neem dan contact op met onze consultants via 088 055 5999