De impact van COVID-19 op de toeleveringsketen

Door COVID-19 is duidelijk geworden dat de toeleveringsketen storingsgevoelig is en zijn de pijnpunten hiervan blootgelegd. Uit onderzoek van Supply Chain Magazine onder 143 supply chain beslissers in Europa blijkt dat 78 procent op de korte termijn negatieve impact heeft ervaren (maart, 2020). Volgens het onderzoek waren de belangrijkste bottlenecks de inkomende goederenstromen van leveranciers en het gebrek aan zicht op de klantvraag. Welke impact heeft dit gehad op de samenwerking met leveranciers? Staat deze onder druk of is de relatie juist versterkt? In dit inzicht geven wij onder andere onze kijk hierop.

Globalisering en efficiëntie
De globalisering heeft ervoor gezorgd dat ieder onderdeel van een product gemaakt wordt op de plaats waar dat het best en goedkoopst kan gebeuren. Het nadeel hiervan is: als een land niet meer kan leveren, stokt de productie in de hele keten. Waar bedrijven de laatste decennia dus steeds efficiënter zijn gaan opereren, is dit ten koste gegaan van de buffers in de toeleveringsketen. Ketens zijn vaak te fragiel (Consultancy.nl, 2020). Op dit moment kiezen organisaties dan ook steeds vaker om producten zelf te gaan produceren. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Spanje, waar ze besloten om zelf mondkapjes te gaan produceren. Spanje wilde niet langer afhankelijk zijn van China, zichzelf bevoorraden en een reserve opbouwen (Volkskrant, 2020).

Inkoopprofessionals pleiten dan ook voor een robuustere toeleveringsketen, waarin de focus niet langer alleen ligt op de goedkoopste en snelste optie. De blik op de korte én lange termijn en minder afhankelijkheid van één leverancier zijn zeker zo belangrijk (FD, 2020)(Consultancy.nl, 2020).

Ontstaan van plotselinge uitdagingen
De verstoring in de toeleveringsketen begon toen COVID-19 uitbrak in Azië. De vraag ‘hoe krijgen wij productonderdelen vanuit Azië richting ons’ hield veel organisaties bezig. Het was op dat moment zaak om leveringen zeker te stellen, zodat de productie kon doordraaien en de klant hier niet onder zou lijden. Vervolgens verspreidde het virus zich verder over de wereld en werd ook Nederland getroffen. In een rap tempo verspreidde het virus zich over ons land en kondigde de minister-president een intelligente lockdown af. Besmettingsgevoelige sectoren, zoals horeca, toerisme en cultuur, werden stilgelegd. Mensen konden minder consumeren vanwege contactbeperkingen en consumenten en producenten verloren vertrouwen in de economie. Daarnaast steeg de vraag naar diverse producten, zoals voedingsmiddelen en medicijnen. Ook konden organisaties niet op volle bezetting draaien, door een hoger ziekteverzuim en contactbeperkingen. Bovendien hadden ze te maken met logistieke uitdagingen door reis- en grensbeperkingen. Dat zijn flink wat uitdagingen die plots opspeelde.

Samenwerking met leveranciers
COVID-19 en de maatregelen van het kabinet hadden ook grote impact op de samenwerking met leveranciers. Het face-to-face spreken van leveranciers was niet mogelijk door het thuiswerkregime en de reisbeperkingen. De digitale communicatie bemoeilijkte de samenwerking. Zeker als het ging om leveranciers in andere werelddelen, zoals Azië. Wij verwachten dan ook dat organisaties herstelwerk te doen hebben in de relatie met hun leveranciers, zodra reizen weer mogelijk wordt. Bovendien dienen organisaties alert te zijn op het omvallen van leveranciers, zodat zij niet voor nog meer onverwachte uitdagingen komen te staan. Wij hebben het idee dat deze piek nog gaat komen dit najaar en volgend jaar.

Lessons learned
Uit onderzoek van Nevi (juni, 2020) blijkt dat op de vraag ‘Wat denkt u anders te gaan doen?’ het nummer één antwoord is: het herzien van sourcing strategieën. Ook uit een wereldwijde vragenlijst van Kearney & het World Economic Forum (2020) onder 400 inkoop, supply chain en operations managers blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde organisaties de gehele inkoop- en supply chain strategie wil herzien. Dit hangt samen met hetgeen dat eerder benoemd is: de fragiele toeleveringsketens. Organisaties willen meer zekerheid inbouwen en een lange termijn visie hebben. Daarnaast kwamen in het onderzoek van Nevi ook het versterken van de samenwerking met (kern)leveranciers en het vergroten van de flexibiliteit in processen en ketens als lessons learned naar voren.

Ook blijkt uit onze ervaringen dat het essentieel is om te kijken naar de lange termijn wat betreft leveranciers- en contractmanagement. Traditioneel zijn planningsprocessen vaak kort cyclisch, maar het is goed om dit te verruimen en een forecast te kunnen geven aan (kern)leveranciers. Daarnaast is het inbouwen van flexibiliteit en transparantie in contracten ook een grote wens van organisaties. Bovendien zien wij dat organisaties meer nadruk willen gaan leggen op de supply chain in de toekomst en bijvoorbeeld multiple sourcing willen gaan inzetten. Ten slotte dienen organisaties in overweging te nemen of alles inrichten op basis van efficiëntie wel zo verstandig is.
De komende maanden en jaren gaat de impact van COVID-19 pas echt duidelijk worden en zullen wij zien of de maatregelen en koerswijzigingen van organisaties echt gaan werken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over contract- of leveranciersmanagement? Of wilt u sparren over welke sourcingstrategie voor u het beste werkt? Wij denken graag met u mee! U kunt contact met ons opnemen via info@supplyvalue.nl of +31(0)88 0555 999.

Meer weten?

Wij horen graag wat u van dit artikel vond. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem contact op met Supply Value via 088 0555 999 of info@supplyvalue.nl