De drie trends die de Agile Hype voeden

Een kleine 20 jaar geleden is het Agile Manifesto getekend met daarin een aantal principes om  voornamelijk Software te ontwikkelen. Sindsdien heeft Agile een enorme vlucht genomen en wordt Agile naast de ontwikkeling van software ook toegepast in andere delen van organisaties. Voorbeelden van organisaties die compleet agile zijn ingericht zijn: KPN, ANWB, ING en de belastingdienst.

Agile is populair geworden door dat de wereld waarin wij nu leven constant veranderd. Als je als organisatie wil bijblijven kun je niet blijven werken met het oude ‘fabrieksmodel’, hiervoor is een andere aanpak nodig. Agile biedt organisaties de mogelijkheid om snel in te spelen op actuele ontwikkelingen. De meest relevante in een brede context zijn de hier ondergenoemde trends:

1) Snel veranderende omgevingen waarin klanten, leveranciers en medewerkers steeds minder loyaal worden en steeds hogere eisen stellen. De aandachtspanne van medewerkers, klanten, en de omgeving wordt steeds korter; investeerders willen bijvoorbeeld sneller hun return on investment zien. Dit zorgt ervoor dat je snel prioriteiten moet kunnen veranderen en moet kunnen reageren op ontwikkelingen in je omgeving, en binnen je eigen organisatie. In andere woorden; het tempo van je omgeving, interne organisatie (bijv. je medewerkers) en van je organisatie moeten gelijk zijn of in ieder geval niet te ver uit elkaar liggen.

2) Nieuwe technologieën (zoals AI, Robotics, Internet of Things) (zie het IT trends rapport hieronder voor meer info) volgen elkaar in rap tempo op wat kansen biedt voor velen maar ook ervoor zorgt dat business modellen snel veranderen. Dit resulteert dat organisaties moeten nadenken hoe zij willen inspelen op deze veranderde business modellen. Een dynamische (Agile) organisatie helpt hier bij.

Infographic IT-trends Supply Value

De IT trends van 2019 in één oogopslag

3) De toenemende mate van transparantie en democratie wat er in organisaties wordt gecreëerd zorgt voor betere informatievoorziening en mogelijk betere samenwerkingen in de hele keten van leveranciers tot klanten tot medewerkers. Door deze transparantie kunnen beslissingen sneller en lager in de organisatie worden genomen, zodat men wendbaarder wordt.

Agile wordt voor veel organisaties als de heilige graag gezien en veel organisaties zijn dan ook vol in de beweging (of hebben deze al gemaakt) om Agile te introduceren. Echter uit onderzoek is gebleken dat maar 10% (McKinsey, 2018) van de bedrijven de Agile transformatie succesvol hebben weten te voltooien voor hun gehele organisatie.  

Nu Agile in de top zit van de hype cycle (waar sommige bedrijven succesverhalen laten zien en het daardoor wordt gezien als het nieuwe wondermiddel) is het noodzakelijk om Agile op waarde te blijven schatten. Want wanneer de hype aan het afnemen is en men ziet dat Agile niet het antwoord op alles is, is het risico dat men het kind met het badwater weggooit en achter de volgende hype aanrent. Meerdere organisaties hebben Agile al weer naar de uitgang verwezen omdat het niet werkte voor de gehele organisatie, wat vaak zonde is want voor bepaalde organisatie onderdelen kan het juist een mooie uitkomst zijn. Op een gegeven moment kan het voor sommige onderdelen juist effectief zijn, alleen moet de organisatie hier de eerste fases door om het werkbaar te maken voor hen.  

10 procent succesvol agile transformatie

Agile is niet voor iedereen handig of noodzakelijk. Tegenwoordig wordt er verwacht van iedere afdeling om “Agile” te zijn, mee te kunnen in verandering of je nu een bank bent of een risico afdeling bij een Telecom bedrijf. Dat klinkt logisch want wie wilt er achter blijven? 

Dit is echter niet altijd nodig of zelfs gewenst. Voor afdelingen of projecten  die bijvoorbeeld hogere risico’s dragen is het maar de vraag of het een goede afweging is om Agile te werken.  Agile werken kan effectief zijn als je de werkzaamheden kan opdelen in kleinere taken waar het belangrijk is dat (een groot gedeelte van de) taken parallel kan worden uitgevoerd. Daarnaast is het van belang dat de taken en opgeleverde producten  goed in elkaar kunnen klikken om uiteindelijk een grote crash op het einde te voorkomen. Onderdelen waar dit goed kan werken zijn o.a. software development, Product design, (technische) problem solving en idee vorming en deze tot leven wekken.

Om de derde trend te ondervangen wordt door veel bedrijven de organisatie structuur ook gelijk aangepast wanneer er besloten wordt om Agile te  gaan werken.  Een aangepaste organisatie structuur bestaat uit zelfsturende teams, veel autonomie en daardoor hogere medewerkers betrokkenheid.  Uiteraard heeft deze aangepaste organisatiestructuur zijn succesverhalen zoals bij Buurtzorg en Spotify, maar er is ook gebleken dat dit niet voor ieder bedrijf is weggelegd. 

Het vergt echter van zowel het management als van de medewerkers radicaal ander gedrag waar je je bij kan afvragen of dezelfde mensen die in het hiërarchische systeem werkten ook opeens goed gedeien in een zelfsturend systeem. De bedrijven en medewerkers die het gelukt zijn horen bij de excepties op dit moment. Het is ook helemaal niet nodig om gelijk ook de organisatie structuur te veranderen om Agile te kunnen werken, het helpt zelfs om de verandering beter te begeleiden door andere facetten niet te veranderen of in ieder geval niet allemaal tegelijk. Hierdoor blijven medewerkers wel houvast houden aan onderdelen in de organisatie waardoor de veranderbereidheid hoger is.  

Wellicht in de toekomst wanneer de volledige uitvoering wordt gedaan door AI en/of robots en wij als mensen ons vooral bezig houden met het oplossen van problemen, creatief zijn in het ontwikkelen naar nieuwe producten en het zoeken naar antwoorden waar AI en robots ons niet bij kunnen helpen. Mogelijk dan zou de invoering van Agile binnen een gehele organisatie een goede stap kunnen zijn. Wanneer je dan de organisatiestructuur verandert, wat resulteert in hogere medewerker betrokkenheid, dan is dat geweldig. Echter is de verwachting niet dat dit in de nabije toekomst voor iedereen de juiste stap is.  

8 tips wensen en ontwikkelingen

De bovenstaande tips staan niet los van elkaar, ook al is het goed mogelijk om te beginnen met enkele door te voeren. Zo kunt u tip 1 en 2 combineren door een jaarplan te maken volgens de OGSM methodiek. Zo kunt vanuit dit jaarplan de overige items oppakken om zo uw organisatie meer af te stemmen op de steeds veranderende wereld. Hiermee kunt u inspelen op de behoeftes van uw stakeholders en daarmee meer waarde genereren voor henBelangrijk daarin is om te bepalen waar u zelf graag toegevoegde waarde wilt leveren en waar u samenwerkingen aangaat met anderen. In de steeds sneller veranderende wereld wordt het steeds moeilijker om alles zelf te blijven uitvoeren (zie punt 4). Mocht u verder van gedachte willen wisselen of advies willen op dit gebied neem dan contact op met Sander van der Laan.  

Meer weten?

Wij horen graag wat u van dit artikel vond. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem contact op met Supply Value via 088 0555 999 of info@supplyvalue.nl