Dashboards effectiever door middel van storytelling

Data wordt steeds belangrijker voor organisaties. Zowel publieke als private organisaties baseren zelfs een groot deel van hun besluitvorming op data. Feiten verdringen het onderbuikgevoel dus naar de achtergrond, en niet zonder succes. Uit onderzoek van Andrew McAfee en Erik Brynjolfsson blijkt dat datagedreven besluitvorming de productiviteit en winstgevendheid van organisaties sterk verbetert. Ook zijn er positieve verbanden gevonden tussen datagedreven verbeteren en het rendement op het eigen vermogen, het rendement op activa, het gebruik van activa en de marktwaarde van organisaties. De combinatie van de alsmaar groeiende beschikbaarheid en variëteit van data en de ontwikkeling van algoritmes is de grootste drijfveer achter datagedreven besluitvorming. Naar verwachting zullen deze ontwikkelingen nog verder versnellen in de nabije toekomst. De vraag is dus niet óf uw organisatie besluitvorming moet baseren op data, maar hoe dit het beste kan worden gedaan! 

Voordat besluitvorming gebaseerd kan worden op data moet een reeks van stappen worden doorlopen. Datavisualisatie is een belangrijk onderdeel in het gehele proces van datagedreven besluitvorming. Met datavisualisatie wordt geprobeerd belangrijke data op een zo duidelijk mogelijke manier te presenteren aan besluitvormers. Veel organisaties doen dit door middel van dashboards. Datagedreven besluitvorming kan dus verbeteren door deze dashboards effectiever te maken.  

 Er is veel onderzoek gedaan naar best practices voor het inrichten van dashboardsEnkele jaren terug is in gepubliceerd onderzoek gesuggereerd dat het toevoegen van storytelling aan dashboards de effectiviteit van deze dashboards positief beïnvloedt. Onderzoek van Supply Value heeft aangetoond dat dit inderdaad zo is. In het whitepaper dat u kunt downloaden, is beschreven hoe storytelling kan worden toegevoegd aan dashboards en in welke context storytelling in grote of juist mindere mate nuttig is. Ook wordt een overzicht gegeven van andere best practices voor het inrichten van dashboards.  

Download

Wilt u weten hoe uw dashboards het meest effectief kunnen worden ingericht? Download dan hier geheel vrijblijvend een whitepaper van dit onderzoek.

Meer weten?

Wij horen graag wat u van dit artikel vond. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem contact op met Supply Value via 088 0555 999 of info@supplyvalue.nl