Contractmanagement volwassenheid quick scan

Wilt u weten hoe volwassen uw organisatie op het gebied van contractmanagement is? En wilt u weten welke verbetermogelijkheden er voor uw organisatie zijn om te groeien in contractmanagement volwassenheid? Vul dan nu kosteloos de enquête van de Supply Value contractmanagement volwassenheid quick scan in en ontvang een adviesrapport!

Contractmanagement volwassenheid model
In de visuele weergave hierboven ziet u het Contract Management Maturity Model van Garret en Rendon (2005). Supply Value heeft haar eigen aanpak op dit model gebaseerd. Dit model bestaat uit vijf niveaus die de mate van professionaliteit van contractmanagement binnen de huidige organisatie aangeeft. Dit model heeft als doel om het verbeterpotentieel overzichtelijk in kaart te brengen en biedt handvatten met gestructureerde en concrete verbeteracties. De vijf niveaus dienen in opeenvolgende volgorde doorlopen te worden. Dit betekent dat een organisatie pas het volgende niveau kan bereiken zodra aan alle vereisten uit het vorige niveau is voldaan.
Met vereisten doelt Supply Value hier op de vier pijlers die tezamen een compleet beeld vormen van de mate van professionaliteit van het contractmanagement. De volgende pijlers worden door Supply Value onderscheiden:

• Beleid – Dit betreft zowel de reden voor als de geschreven regels en procedures zelf die een organisatie heeft ten aanzien van contractmanagement;
• Processen – Dit zijn alle uitgetekende of uitgeschreven processen ten aanzien van contractmanagement;
• Mens & organisatie – Dit heeft betrekking op hoe contractmanagement is gepositioneerd binnen de organisatie en hoe taken en verantwoordelijkheden zijn belegd;
 Informatie & tooling – Dit zijn alle tools die de organisatie inzet binnen het contractmanagement proces.

Quick scan
Om te bepalen hoe volwassen uw organisatie is op het gebied van contractmanagement stellen wij u in de enquête twee vragen per pijler. Nadat u alle vragen heeft beantwoord ontvangt u van ons een adviesrapport. In dit adviesrapport geeft Supply Value u adviezen per pijler die u kunt gebruiken ter professionalisering van uw contractmanagement. Uw huidige volwassenheidsniveau per pijler vormt de basis voor deze adviezen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?