Circulair inkopen: Drijfveren en doelstellingen in de Kraljic Matrix

Het huidige economische systeem resulteert in afval en eliminatie van waarde doordat het een lineair systeem is gericht op korte termijn doelen. Een oplossing hiervoor is de circulaire economie, die zich via gesloten kringen richt op een hogere efficiëntie en hergebruik van afval, grondstoffen en energie. Supply Value beschouwt circulariteit als een innovatieve manier van inkopen. Eerdere onderzoeken van Supply Value laten onder andere zien wat de knelpunten en succesfactoren van circulair inkopen zijn [Knelpunten en Succesfactoren] en op welke manier draagvlak voor circulair inkopen gecreëerd kan worden [Creëren van Draagvlak].

Echter, is er nog weinig bekend over de invloed van de markt op het toepassen van circulaire inkoop strategieën. In de huidige literatuur is veel te vinden over de circulaire economie enerzijds en de invloed van de markt op inkoop strategieën anderzijds. De link tussen marktcondities en circulaire inkoop strategieën is nog niet onderzocht. Supply Value heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze link. In het onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:

Wat is het effect van de markt condities van een bedrijf op de toepasbaarheid van circulaire inkopen?”

In het onderzoek is het model van Kraljic als uitgangspunt genomen, aangevuld met theorie over circulair inkopen. Door middel van 9 interviews is onderzocht,  welke drijfveren er zijn om circulair inkopen toe te passen in elk kwadrant uit de Kraljic matrix. Daarnaast is ook gekeken naar de moeilijkheden die bedrijven tegenkomen in elk kwadrant en wat er nodig is om met die moeilijkheden om te gaan.

Wilt u meer weten over het toepassen van circulair inkopen en het effect van de markt condities hierop? Bent u benieuwd naar het model hierachter en de inzichten die de resultaten van het onderzoek teweeg gebracht hebben? Download hieronder het hele artikel waarin het effect van de markt condities van een bedrijf op de toepasbaarheid van circulair inkopen wordt toegelicht. Of neem contact op ons via:

office@supplyvalue.nl / 088 – 0555 999