The biggest bang for the buck: de meest effectieve manier om te groeien in procesvolwasssenheid

, ,

‘The biggest bang for the buck’ heeft u ‘m al gevonden?

, ,

Stel u eens voor: een triatleet die aan het trainen is voor de triatlon… Tijdens zijn training moet hij zich focussen op alle drie de facetten: zwemmen, wielrennen en hardlopen, maar in welke volgorde moet hij zijn energie verdelen? Zijn doel is niet het halen van de beste tijd op een afzonderlijk onderdeel, maar het behalen van een goede totaaltijd. Op welke manier kan hij dan het beste zijn trainingsuren indelen, en op welk onderdeel moet hij zich dan focussen? Kortom: waar zit voor deze triatleet ‘the biggest bang for the buck’?.  

Het voorbeeld van de triatleet kan ook vertaald worden naar de inrichting van een intern productieproces. Deze inrichting kan worden vertaald in drie categorieën: de strategie, het tactische ontwerp en de operationele processen. Hierbij zou de strategie onder andere de doelstellingen van de organisatie bepalen en daarmee bepalen wat er gemeten wordt om voortgang te controleren. Het tactische ontwerp kijkt vervolgens naar de verdeling van resources, en de operationele processen zijn de kernactiviteiten van de organisatie, welke worden gemeten met verschillende KPI’s. De triatleet zou als strategie kunnen stellen ‘1e worden bij de triatlon’, het tactische ontwerp bestaat uit een trainingsschema en de operationele processen zijn de trainingen zelf, met als KPI bijvoorbeeld bepaalde rondetijden. In de optimale situatie zijn deze drie categorieën perfect op elkaar afgestemd, echter blijkt er in de praktijk vaak nog ruimte voor verbetering te zijn.

Verbetering
Maar waar zit deze verbetering dan? De makkelijke (en daarbij vaak niet optimale) weg is allereerst het sturen op continu verbeteren binnen de operatie. Hier valt in sommige gevallen nog veel te halen, maar in andere gevallen leidt deze investering mogelijk niet tot verbetering richting het halen van gestelde doelen, of is het niet efficiënt omdat deze investeringen te hoog zijn in verhouding tot de verbetering in het proces. Het kan dan beter zijn om de randvoorwaarden van het proces te verbeteren. Dit kan enerzijds door het anders verdelen van de huidige resources, maar daarnaast is het ook mogelijk dat er simpelweg meer resources benodigd zijn om verbetering te realiseren.  Worden de gestelde doelen na het doorlopen van de voorgaande drie stappen nog steeds niet bereikt? Dan is er een grote kans dat de strategische doelen te ambitieus zijn geweest ten opzichte van de maximaal haalbare verbetering binnen de organisatie, en zullen deze aangepast moeten worden.

Onderzoek
Om bovenstaand idee aan de praktijk te toetsen kom ik graag in contact met productie-/ operatiemanagers binnen bierbrouwerijen in Nederland en België. Deze industrie is door onder andere de uiteenlopende bedrijfsgroottes uitermate geschikt en interessant voor mijn type onderzoek. De doelstelling van de interviews is om praktische informatie te vergaren, welke als input wordt gebruikt om een allesomvattend model te ontwikkelen. Dit model zal uiteindelijk als basis dienen voor het analyseren van de huidige situatie binnen organisaties en het identificeren van de meest effectieve methode om procesoptimalisatie te verwezenlijken.

Wilt u weten waar ‘the biggest bang for the buck’ zit voor uw organisatie? Ben of kent u iemand die werkzaam is bij een bierbrouwerij? Neem dan contact op met Jesper en doe mee aan het onderzoek! Geïnteresseerd in de uitkomst van het onderzoek? Houd dan onze website in de gaten voor de resultaten!

Jesper van Winkel– Master Intern Supply Value – +316 51013679 j.vanwinkel@supplyvalue.nl

10 jaar Supply Value! Wat brengt de toekomst?

,

Supply Value bestaat dit jaar 10 jaar! Tijd om samen met Menno van Drunen (oprichter en directeur Supply Value) terug te kijken op de afgelopen 10 jaar en vooruit te kijken naar de toekomst.

Hoe is Supply Value ontstaan 10 jaar geleden?

Het idee om Supply Value te beginnen is in Thailand ontstaan toen ik daar met mijn vriendin Ilona (inmiddels mijn vrouw) op reis was. Ik werkte destijds in loondienst en had ontzettend veel ideeën over hoe dingen beter, slimmer en goedkoper konden. Dit was voor mij het moment om te starten met het fulltime ondernemen en Supply Value op te zetten. Ik ontdekte dat er veel vraag was naar inkoopadviesdiensten. Zo’n 10 jaar geleden waren organisaties nog op een andere manier bezig met inkoop. De focus lag veelal op kostenbesparing. Met Supply Value wilde ik dit veranderen en wilde ik de focus leggen op samenwerking en het creëren van duurzame waarde tegen lagere kosten en minder risico.

Inmiddels bestaat Supply Value 10 jaar. Waar ben je het meest trots op?

Het meest trots ben ik op het team. Bij Supply Value werken gedreven, gemotiveerde mensen met passie voor het vak. Iedereen is bereid om een stapje extra te zetten en om continu de verwachtingen van klanten te overtreffen. Dit jaar geeft 56% van onze klanten ons een 9 of hoger, dat vind ik een super mooi resultaat. Daarnaast denkt iedereen actief mee over de strategie en missie en visie van Supply Value. Dit stimuleren we ook actief! Gezamenlijk laten we zo de organisatie verder groeien. Tot slot, is de sfeer in het team goed. Naast het werk worden er regelmatig (informele) activiteiten georganiseerd en dit zorgt voor een hecht team.

Wat is je visie op de toekomst?

Wat de volgende 10 jaar precies gaat brengen weet ik nog niet. Wel verwacht ik dat de volgende slag in automatisering ook ons vakgebied gaat raken. Wij spelen daar nu al op in door organisaties te helpen met vraagstukken op het gebied van big data, process mining, artificial intelligence en ontwikkelingen zoals blockchain. Daardoor kunnen we in de toekomst steeds meer waarde toevoegen in minder tijd en houden we meer tijd over voor de menselijke interactie die uiteindelijk toch het verschil maakt in ons vak.

 Wat is je doel voor de komende 10 jaar?

Het doel is een positieve impact maken voor onze klanten, medewerkers, financiers en de aarde. Om impact te kunnen maken, heb je omvang nodig. Groeien en groter worden is geen doel op zich, maar het maken van impact wel. We zijn in 2017 begonnen aan een groeispurt en deze groei zet zich de komende jaren verder door. De impact die we maken wordt dus steeds groter en daar ben ik trots op. Voor de komende jaren hoop ik dus een nog grotere impact te kunnen maken zodat we de aarde straks een beetje beter kunnen overdragen aan de generaties na ons.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat het team van Supply Value blijft doen wat zij leuk vinden en waar zij goed zijn. Bewust zijn van je eigen krachten en bewust zijn van dingen die je minder goed kunt. Door iedereen in zijn eigen kracht te zetten en samen te werken, kunnen we met elkaar en onze klanten het hoogst haalbare en duurzame resultaat bereiken. Nu en in de toekomst.

 

 

 

Circulair inkopen: Drijfveren en doelstellingen in de Kraljic matrix

,

Het huidige economische systeem resulteert in afval en eliminatie van waarde doordat het een lineair systeem is gericht op korte termijn doelen. Een oplossing hiervoor is de circulaire economie, die zich via gesloten kringen richt op een hogere efficiëntie en hergebruik van afval, grondstoffen en energie. Supply Value beschouwt circulariteit als een innovatieve manier van inkopen. Eerdere onderzoeken van Supply Value laten onder andere zien wat de knelpunten en succesfactoren van circulair inkopen zijn [Knelpunten en Succesfactoren] en op welke manier draagvlak voor circulair inkopen gecreëerd kan worden [Creëren van Draagvlak].

Echter, is er nog weinig bekend over de invloed van de markt op het toepassen van circulaire inkoop strategieën. In de huidige literatuur is veel te vinden over de circulaire economie enerzijds en de invloed van de markt op inkoop strategieën anderzijds. De link tussen marktcondities en circulaire inkoop strategieën is nog niet onderzocht. Supply Value heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze link. In het onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:

Wat is het effect van de markt condities van een bedrijf op de toepasbaarheid van circulaire inkopen?”

In het onderzoek is het model van Kraljic als uitgangspunt genomen, aangevuld met theorie over circulair inkopen. Door middel van 9 interviews is onderzocht,  welke drijfveren er zijn om circulair inkopen toe te passen in elk kwadrant uit de Kraljic matrix. Daarnaast is ook gekeken naar de moeilijkheden die bedrijven tegenkomen in elk kwadrant en wat er nodig is om met die moeilijkheden om te gaan.

Wilt u meer weten over het toepassen van circulair inkopen en het effect van de markt condities hierop? Bent u benieuwd naar het model hierachter en de inzichten die de resultaten van het onderzoek teweeg gebracht hebben? Download hieronder het hele artikel waarin het effect van de markt condities van een bedrijf op de toepasbaarheid van circulair inkopen wordt toegelicht. Of neem contact op met:

Vereleyn Wondergem   – Consultant Supply value
v.wondergem@supplyvalue.nl / +
316 27 28 24 21

Download hier het bestand.

Vul hieronder uw gegevens in om het gevraagde bestand te downloaden en u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.
Please wait...
Loader