Blockchain: should I stay or shoud I go

Ruim tien jaar geleden werd het eerste block van de Bitcoin-blockchain gedolven. Sindsdien heeft de blockchaintechnologie een rollercoasterrit ondergaan, sterk gedreven door de beleggingsgekte rondom de cryptomunten. Ook stapten veel organisaties – van klein tot groot – in blockchainexperimenten. Desondanks heeft inmiddels bij velen de desillusie toegeslagen naarmate men leerde dat blockchain niet voor elk probleem een oplossing biedt, bijvoorbeeld wanneer fysieke middelen moeilijk digitaal te volgen zijn. Om in deze ontwikkelingen een goede afweging voor het al dan niet inzetten van blockchain te maken, is het dan ook niet alleen van belang om de technologie te kennen, maar om ook de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes te kennen binnen de te ondersteunen processen.

Veel bedrijven zijn gaan experimenteren met blockchain via een proof-of-concept en ontdekken zo steeds meer mogelijkheden. Helaas zien we vaak dat blockchain een speeltje is geworden is van IT’ers en technologiebedrijven, waarbij een goed onderbouwde business case mist. Bij deze praktijkproeven ligt de focus met name op de technologische ontwikkeling waarbij een probleem gezocht wordt die ze gaaf vinden of graag willen verkopen. Bruikbaarheid en commerciële haalbaarheid – cruciaal voor succes – worden daarbij vrijwel genegeerd. Het gevolg is dat de ontwikkelde blockchainoplossing vaak geen aansluiting heeft op de bestaande problemen in de organisatie en daarmee zakelijke rechtvaardiging mist.

Aan de andere kant van het spectrum staan de blockchainsceptici, die de technologie beschouwen als een opgeblazen hype. Zo zou blockchain enkel een inefficiënt alternatief zijn voor bestaande technologieën. De onzekerheden en beperkingen van blockchaintechnologie resulteren in grote risico’s die de toepassingsmogelijkheden van blockchain gigantisch beperken. Desondanks mogen de impact en het potentieel van de technologie niet onderschat worden. Met haar gedistribueerde karakter kan blockchain bedrijfsmodellen radicaal omgooien en eerdere tekortkomingen – zoals het energieslurpende consensusmechanisme van Bitcoin – worden in een rap tempo weggepoetst.

Tussen die verschillende perspectieven plaatsen wij een derde mogelijkheid: sta open voor de mogelijkheden van blockchaintechnologie, maar wees wel k

ritisch op je business case. In de praktijk betekent dit dat je allereerst de problemen in je keten dient te identificeren. Dit geeft niet alleen een aanleiding om actie te ondernemen, maar het biedt ook de vereiste kennis om op een later moment de juiste oplossing voor het probleem te kunnen identificeren. Met een goed begrip van de situatie in de keten en de bijhorende complicaties kijk je vervolgens naar de geschiktheid van diverse oplos

singen. Blockchain kan één van je overwegingen zijn, maar hiervoor is het cruciaal om ervan doordrongen te zijn dat blockchain een aantal unieke kenmerken kent. Denk bijvoorbeeld aan het gedistribueerde karakter van de technologie. Dit betekent dat de invloed en controle op een platform worden gedeeld door de deelnemende partijen als ware het een democratie. Eén van de resultaten hiervan is dat de controlerende rol van derde partijen verandert terwijl deelnemers peer-to-peer met elkaar kunnen samenwerken. Zo heeft blockchain met name een impact op de governance, het risicomanagement en de compliance van een keten.

Met haar unieke kenmerken kan blockchaintechnologie een nieuwe oplossing bieden voor de problemen in je keten, of het kan juist desastreuze gevolgen hebben. Door de juiste stappen te volgen valt uiteindelijk vast te stellen of blockchain de oplossing biedt voor de problemen in de keten. Bent u benieuwd geworden naar de unieke eigenschappen van blockchain? Of wilt u graag weten welke vervolgstappen u dient te nemen voor de problemen in uw keten? Neem  dan contact op met Jurriaan Vogel via j.vogel@supplyvalue.nl of 06 11 28 54 66.

Wat te doen of te laten om succesvol met blockchain te starten?

  • Identificeer de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in je keten. Waar is behoefte aan?
  • Bedenk hoe een ideale oplossing eruit ziet. Op basis van welke technologie is dit?
  • Stel je business case vast. Wat rechtvaardigt de investering in blockchain?