IT trendsonderzoek – Blockchain & RPA

Sinds 2010 voert Supply Value jaarlijks een onderzoek uit over de belangrijkste trends binnen het inkoopvakgebied. Sinds dit jaar voegen we daar het IT trends onderzoek aan toe. Het doel van dit onderzoek is het ondersteunen van Informatie management en technologie professionals bij het stellen van de belangrijkste prioriteiten en de juiste focus. In deze blog geven we een eerste doorkijk op twee trends van het onderzoek: Blockchain & Robotic Process Automation.

Disclaimer: Dit is een samenvatting in het later gepubliceerde Trend onderzoek. Wilt u het volledige trendsonderzoek ontvangen? Laat het ons weten.


Vorige week publiceerden wij een blog over trend 7&8, teruglezen? Klik hier!


5. Blockchain

Sinds haar intrede ruim tien jaar geleden heeft de blockchaintechnologie een stormachtige groei doorgemaakt. Cryptocurrencies zoals de Bitcoin – die gebruik maken van blockchaintechnologie – werden een gigantische hype en blockchainpilots schoten als paddenstoelen uit de grond. Alleen al ministeries, gemeenten en uitvoeringsorganisaties hebben in Nederland meer dan 40 pilots met blockchain opgestart. Ook bij de respondenten is blockchain bekend, met meer dan 56% dat redelijk tot zeer goed bekend is met de technologie. Uiteindelijk verwacht menig expert dan ook een grote impact van de technologie. Desondanks blijft het vaak bij alleen een pilot en de blockchainprojecten die wel opgestart worden lopen vaak vast. De technologie kan nog niet altijd leveren wat verwacht wordt, standaarden ontbreken en de technologie wordt vaak niet goed begrepen.

Wat is blockchain?

Een blockchain is te vergelijken met een grootboek dat niet centraal, maar verspreid over alle deelnemers bewaard wordt. Zoals in een grootboek transacties worden vastgelegd in kolommen en rijen, legt blockchain transacties vast in gegevensblokken, waarin naast de transactiegegevens ook de beveiligingssleutel van het voorgaande blok staat. Omdat de sleutel van een blok onderdeel wordt van het volgende blok ontstaat een keten van blokken, namelijk een blockchain. Deze keten wordt verspreid in een peer-to-peer netwerk, wat betekent dat deelnemers zonder tussenkomst van derden met elkaar communiceren. In dit netwerk dragen de deelnemers zorg voor het valideren van transacties. Eenmaal vastgelegd zijn die gegevens (over het algemeen) onveranderlijk, dit is omdat iedereen in het netwerk complete informatie heeft en een verandering van gegevens zou dan opvallen. De versleuteling van gegevens gaat op basis van cryptografie, waarbij gebruik gemaakt wordt van lastig te ontcijferen codes. Daarnaast hebben deelnemers de gelegenheid om hun identiteit al dan niet te verbergen met pseudoniemen – een alias of schuilnaam. Zo kunnen alleen diegenen die de gebruiker kennen, deze ook herkennen in de keten. Denk bijvoorbeeld aan een (private) toepassing binnen een organisatie waarbij deelnemers herkenbaar zijn met hun medewerkersnummer. Tegelijkertijd biedt blockchain met deze anonimiteit een interessant platform voor de zwarte markt, die daar publiek maar anoniem haar gang kan gaan

Het potentieel van blockchain is bijvoorbeeld terug te zien in het notariswezen. Oorspronkelijk onderhoudt de notaris het overzicht van huiseigendom, maar met behulp van blockchaintechnologie kunnen huiseigenaren zelf hun onroerend goed direct en real-time beheren. Middels een op blockchain gebaseerd platform kunnen huiseigenaren het eigendom van onroerend goed overhandigen, waarbij de andere deelnemers van het platform valideren of die eigendomsoverdracht plaats kan vinden. .Hiermee maakt blockchain het niet meer nodig dat een notaris als derde partij die overdracht van eigendom controleert en begeleidt.

Trendontwikkeling

Met het lanceren van een nieuw protocol voor een cryptomunt genaamd Bitcoin werd het concept blockchain geïntroduceerd bij het grote publiek. In de afgelopen tien jaar is het bewustzijn rondom blockchaintechnologie sterk gegroeid. In de Verenigde Staten zijn investeringen in blockchain start-ups gegroeid van 93 miljoen tot 550 miljoen U.S. dollar in 2016. De verwachting is dat deze investeringen  wereldwijd meer dan 23 miljard dollar gaan bedragen, zoals weergegeven in Figuur 1. Organisaties hebben uitgebreid geëxperimenteerd en daarmee een begrip van de technologie opgebouwd, inclusief de bijhorende implicaties. Experts verwachten dat organisaties de komende jaren gedreven door blockchaintechnologie zullen transformeren richting verdere integratie. Hierbij zullen ze ook meer focussen op beleid op privacy en datamanagement. De belangrijkste redenen voor deze organisaties om met blockchain te gaan werken zijn kostenreductie, traceerbaarheid en transparantie.

Figuur 1. Wereldwijde investeringen in blockchain (in miljarden US$) (Bron: Statista, 2018) 

Blockchain: Should I Stay or Should I Go?

Kunt u niet wachten op het volledige Trendsonderzoek en wilt u meer lezen over blockchain?

6. Robotic Process Automation

In een wereld waar computers steeds meer onderdeel worden van de maatschappij, gaan ze ook in toenemende mate werk overnemen. Omdat robots eigenlijk computers zijn die een bepaalde taak uitvoeren is Robotic Process Automation (RPA) een duidelijk voorbeeld van deze ontwikkeling. Wanneer goed geprogrammeerd kan het grote voordelen hebben en vele malen sneller en beter werken dan mensen kunnen. Het is een van de recente ontwikkelingen waarbij de nieuwste technologieën worden toegepast om de efficiëntie van processen te verhogen. Sterker nog, van het Supply Value IT Trendonderzoek is dit misschien wel de meest laagdrempelige trend. Supply Value CEO Menno van Drunen zegt hierover het volgende: ‘’RPA is redelijk onbekend, terwijl organisaties tegen lage investeringen veel baten kunnen realiseren. RPA is misschien minder hip maar zeker niet minder waardevol.’’ Ondanks de laagdrempelige toepasbaarheid geeft bijna 75% van de respondenten aan totaal onbekend of slechts enigszins bekend te zijn met RPA.

Wat is ‘RPA’

Door middel van Robotic Process Automation kunnen menselijke handelingen binnen software applicaties worden nagebootst zonder dat de software zelf hiervoor hoeft te worden aangepast. De medewerker wordt ondersteund doordat repetitieve taken uit handen worden genomen door een script met multifunctionele macro’s gebaseerd op regels. Er is dus sprake van een ‘software robot’ die inlogt op een systeem en de bewerking van de muis en het keyboard simuleert. In het algemeen is RPA daarom vooral geschikt met voor processen met een hoog volume en een repeterend karakter. Denk bijvoorbeeld aan terugkerende administratieve handelingen, of het overtypen van gegevens tussen twee verschillende ICT systemen. De robot kan hierbij volledig op de achtergrond of onder de controle van een medewerker acteren.

RPA biedt organisaties de mogelijkheid om haar medewerkers zinvollere taken te laten vervullen. Door hen repeterende, vaak administratieve handelingen uit handen te nemen ontstaat de ruimte om de werkzaamheden zinvoller en uitdagender in te delen. Sceptici zeggen hierop dat er enkel banen zullen verdwijnen, maar buiten het verlichten van de administratieve last op medewerkers kan ook de kwaliteit van het werk verhoogd worden. Robots acteren op basis van door mensen bepaalde regels, en als deze regels goed zijn opgesteld verdwijnt de foutmarge. Daarnaast zijn de robots 24/7 beschikbaar om taken te verrichten en kunnen bepaalde werkzaamheden dus ook ’s nachts doorgaan. Dit biedt voordelen op piekmomenten omdat de robot een hoog volume werkzaamheden kan verrichten en vaak 3x sneller werken dan een mens kan. Bedrijven als KPN lopen voorop in de toepassing van deze ontwikkeling, en hebben hiermee al grote efficiëntieslagen kunnen maken.

Trendontwikkeling

Omdat RPA al redelijk volwassen is in de ontwikkeling is er geen grote hype meer rondom deze trend. Waarom is het dan toch een trend? Dat komt met name vanwege de almaar breder wordende toepasbaarheid en de laagdrempeligheid van de technologie. Omdat de technologie steeds toegankelijker wordt en er steeds meer mogelijkheden worden bedacht om RPA te gebruiken, groeit het gebruik nog steeds gestaag. De ontwikkeling en groei van de trend zit dus met name in het breder toepassen van de technologie, en het vertrouwen hebben in de technologie.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?