Biedt blockchain een geschikte oplossing?

Should I stay or should I go? Voor de één is blockchain een hype, voor de ander is het de heilige graal. Maar biedt blockchain ook een oplossing voor de problemen van uw keten? Om dat te kunnen bepalen heeft Supply Value een beslisboom ontwikkeld. Hiermee kunt u een eerste beoordeling maken of blockchain een geschikte oplossing kan bieden voor de problemen waar uw keten voor staat. Op basis van deze beoordeling kan besloten worden al dan niet de mogelijkheden van blockchain verder te onderzoeken. Benieuwd of blockchain ook iets kan betekenen voor uw keten?  Vul dan de beslisboom in!

 

 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?