Inkoopproces gericht op waardemaximalisatie

Vaak richten inkoopafdelingen zich primair op de directe aanschafprijs van een product of dienst.  Het levert veel op om dit te verbreden naar de integrale kostprijs waarin alle kosten die gemaakt worden voor het produceren of leveren van deze product of dienst worden meegenomen. Naast de prijs wort er hierin ook veel meer gelet op de kwaliteit van een artikel. Wij geloven er in het inkoopproces nog verder uit te breiden naar waardeoptimalisatie / -maximalisatie voor de klant, waarbij alle activiteiten in de keten er op gericht zijn aan de klant de maximale waarde te bieden.

Wij kunnen u helpen uw inkoopproces uit te breiden naar de integrale kostprijs of waardeoptimalisatie en alle functies die hierbij een rol vervullen samen te brengen.

Onze aanpak voor inkoop op basis van waardeoptimalisatie

We onderscheiden de volgende stappen:

  • Analyse: waarin we onderzoeken hoe uw inkoopproces nu is ingericht, op welke kpi’s wordt gestuurd en waar met een bredere aanpak een beter resultaat (uitgedrukt in geld) mogelijk zou kunnen zijn.
  • Plan van aanpak: in een gedetailleerd plan geven we aan op welke manier het inkoopproces gewijzigd kan worden, wie hierbij betrokken zouden moeten zijn om het optimale resultaat uit het oogpunt van Total Cost of Ownership (TCO) te behalen.
  • Implementatie: Bij consensus over het plan van aanpak helpen we deze te implementeren.
  • Evaluatie: Het is onze missie om waarde bij u toe te voegen. Na de implementatie kijken we met u terug of het resultaat van de inspanningen voldoet aan de van te voren overeengekomen verwachtingen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.