Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is een contractmanagement methode waarbij de opdrachtgever op afstand controle en toezicht houdt op het werk dat een leverancier uitvoert. Daarbij krijgt de leverancier (expert) de vrijheden om aan de klant wensen te voldoen. SCB wordt met name toegepast in de civiele sector, maar inmiddels wordt SCB ook in andere sectoren toegepast. Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) ziet er op toe dat de klanttevredenheid geborgd is in het productieproces van de leverancier. SCB geeft de leverancier vrijheden ten aanzien van hoe deze voldoet aan de verwachtingen van de klant.

werken bij supply value

Uitgangspunten systeemgerichte contractbeheersing:

 • De leverancier werkt op basis van een kwaliteitssysteem zoals ISO9001;
 • De leverancier weet wat hij moet doen om de klant tevreden te stellen;
 • De leverancier verifieert dat hij heeft gesnapt wat de klant vraagt;
 • De leverancier toont aan dat hij het snapt.

Uitvoeren van toetsen

Vanuit Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) wordt door opdrachtgever geverifieerd dat opdrachtnemer zijn kwaliteitssysteem ook daadwerkelijk toepast.

Hiertoe worden verschillende toetsen uitgevoerd:

 • Systeemtoets: toets op bestaan van het kwaliteitssysteem;
 • Procestoets: toets op de werking van de processen binnen het kwaliteitssysteem;
 • Producttoets: toets op de effectiviteit van het systeem. Ziet toe of de geproduceerde producten ook daadwerkelijk voordoen aan de verwachting van de klant.

Systeemgerichte Contractbeheersing maakt het mogelijk om tussentijds te toetsen en bij te sturen. Afwijkingen worden vroegtijdig geconstateerd.

SCB gaat uit van omgekeerde bewijslast. De leverancier moet aantonen dat hij alle eisen en wensen gaat leveren conform de verwachting van de klant. Ook de niet uitgesproken eisen en wensen waarvan hij als expert had kunnen weten dat de klant ze wel verwacht c.q. dat ze nodig zijn voor het goed functioneren van de oplossing.

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) werkt risico gestuurd:

SCB werkt risico gestuurd op basis van de volgende aanpak:

 • SCB meenemen in offerteaanvraag/aanbesteding;
 • SCB opnemen in contract;
 • Risicoanalyse uitvoeren met de leverancier (voor gunning);
 • Toetsplan opstellen op basis van risicoanalyse (wie wanneer welke toets);
 • Uitvoeren toetsplan.

Voor gunning vind een systeemtoets plaats (dit dien je te eisen in je Europese aanbesteding anders mag het niet). Daarna verschuift de focus naar proces en later ook producttoetsen.

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is geschikt voor:

SCB is vooral geschikt als wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • Hoge waarde voor de business;
 • Hoog risico;
 • Er moet iets op maat gemaakt worden voor die specifieke klant.

Onze interim inkopers helpen uw organisatie graag met SCB.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?