Six Sigma

Six Sigma is een methodiek om kwaliteitsproblemen te verhelpen en te voorkomen. Hierbij is het ultieme doel om (nagenoeg) te allen tijde te voldoen aan de eisen of specificaties van de klant; een dergelijk proces levert minder dan 3,4 afwijkingen per miljoen mogelijk afwijkingen op (0,00034%). Six Sigma is een verbetermethodiek geïntroduceerd door Motorola, maar in de schijnwerpers gezet door General Electric. Tegenwoordig is de methode niet alleen in gebruik bij veel grote bedrijven als Essent, Heijmans, Rabobank, MSD, maar wordt deze ook veel toegepast in het midden- en kleinbedrijf.

Kwaliteitsproblemen leveren vaak in een later stadium van het totale proces grote problemen op. Zo moeten producten worden terug gestuurd of diensten moeten opnieuw worden geleverd, wat resulteert in extra werk voor degene die de problemen moeten herstellen. Doordat de problemen naast het ‘reguliere’ werk verholpen moeten worden verholpen loopt de werkdruk op. Wanneer de werkdruk te hoog wordt zullen er nog meer kwaliteitsproblemen ontstaan, doordat werk gehaast wordt uitgevoerd. Vervolgens moeten er weer meer problemen worden hersteld en is er een vicieuze cirkel ontstaan. Een kwaliteitsprobleem moet dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium worden aangepakt. Wij zijn er daarom van overtuigd dat de toepassing van Six Sigma in uw processen veel zal opleveren.

DMAIC; Stappenplan

Het stappenplan wat gebruikt wordt bij Six Sigma wordt afgekort met DMAIC, wat staat voor:

 • 1) Define (Definiëren)

  Allereerst wordt er een proces geselecteerd wat verbeterd moet worden. Dit wordt gedaan door een zogenaamde ‘Six Sigma Champion’. Deze persoon heeft een senior management functie en fungeert als sponsor van het project. Ook stelt de Champion het projectteam samen. Een projectteam bestaat uit een ‘Six Sigma Black Belt’ (BB), welke fungeert als projectleider, en een team van ‘Green Belts’ (GB) en ‘Yellow Belts’ (YB). Als afsluiting van de definitiefase wordt er een contract ondertekend met daarin de projectomschrijving, de doelen met betrekking tot de besparingen (in tijd en kosten) en een akkoordverklaring. De akkoordverklaring wordt ondertekend door de Champion, de BB, de controller en de ‘Master Black Belt’ (MBB). De MBB is/zijn degene in de organisatie die expert is op het gebied van Six Sigma.

 • 2) Measure (meten)

  Allereerst wordt er een proces geselecteerd wat verbeterd moet worden. Dit wordt gedaan door een zogenaamde ‘Six Sigma Champion’. Deze persoon heeft een senior management functie en fungeert als sponsor van het project. Ook stelt de Champion het projectteam samen. Een projectteam bestaat uit een ‘Six Sigma Black Belt’ (BB), welke fungeert als projectleider, en een team van ‘Green Belts’ (GB) en ‘Yellow Belts’ (YB). Als afsluiting van de definitiefase wordt er een contract ondertekend met daarin de projectomschrijving, de doelen met betrekking tot de besparingen (in tijd en kosten) en een akkoordverklaring. De akkoordverklaring wordt ondertekend door de Champion, de BB, de controller en de ‘Master Black Belt’ (MBB). De MBB is/zijn degene in de organisatie die expert is op het gebied van Six Sigma.

 • 3) Analyze (analyseren)

  In deze fase worden de gegevens statistisch geanalyseerd om aanwijzingen te vinden voor factoren die de CTQ beïnvloeden. Een methode om potentiële invloed factoren op te sporen is door middel van een visgraat-diagram. Hierin is de kop de CTQ en zijn er zes graten (hoofdcategorieën) welke van invloed kunnen zijn: mens, machine, materiaal, methode, meten en milieu. Aan de hand van de resultaten en de gedefinieerde doelstellingen worden invloedrijke factoren geselecteerd voor verbetering.

 • 4) improve (verbeteren)

  De effecten van de invloedrijke factoren worden onderzocht en vast gesteld in deze fase. Wanneer de relaties tussen de factoren en de CTQ zijn vastgesteld kunnen verbeteracties ontworpen en uitgevoerd worden.

 • 5) control (borgen)

  De laatste fase zorgt voor de borging van de verbetering. De BB past de kwaliteitsprocedures aan om de verbeteringen vast te leggen. Ook stelt de BB vast in hoeverre het proces is verbeterd en of er vervolgstappen genomen moeten worden voor verdere verbetering.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?