Joint forecasting-proces

Het verhogen van de beschikbaarheid aan de klanten terwijl uw voorraden beperkt blijven is alleen mogelijk wanneer de te verwachten vraag zo voorspelbaar mogelijk is. De voorspelbaarheid van de vraag kan sterk worden verhoogd door zo veel mogelijk partijen hier gezamenlijk en met een vaste structuur over te laten nadenken. Wij kunnen u helpen om het proces van joint forecasting in te richten en de benodigde partijen bij elkaar te brengen.

Waarom joint forecasting?

  • Verhogen levergraad aan de klant met beperkte investering in voorraad.
  • Verhogen samenwerking in de keten.

Onze aanpak

In onze aanpak onderscheiden we de volgende stappen:

  • Analyse: waarin we onderzoeken hoe uw forecastproces nu is ingericht, welke informatiebronnen worden gebruikt, welke functies betrokken, tegen welke beperkingen u nu aanloopt en waar verbetering mogelijk is.
  • Plan van aanpak: in een gedetailleerd plan geven we aan op welke manier het forecastproces gewijzigd kan worden, wie hierbij betrokken zouden moeten zijn om een optimaal resultaat te behalen.
  • Implementatie: Bij consensus over het plan van aanpak helpen we deze te implementeren.
  • Evaluatie: Het is onze missie om waarde bij u toe te voegen. Na de implementatie kijken we met u terug of het resultaat van de inspanningen voldoet aan de van te voren overeengekomen verwachtingen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.