EDI-implementatie

Er zijn veel verschillende EDI berichten, waarvan de meest gebruikte de berichten zijn die gerelateerd zijn aan de bestellingen en facturering bij uw leveranciers of afnemers. Waar deze stromen voorheen nog handmatig via post, fax of email plaatsvonden gebeurt dit bij EDI automatisch via de computersystemen. Bij een EDI-implementatie kunnen wij u helpen bij het implementeren van deze EDI berichten en het verbinden van de verschillende functies is uw organisatie die hierbij nodig zijn.

Waarom EDI-implementatie?

  • Snelheid: Berichten worden met hoge snelheid verstuurd en de informatie is direct beschikbaar in systemen waardoor de doorlooptijd van artikelen kan worden verkort.
  • Hogere nauwkeurigheid: Door menselijke handelen te elimineren wordt de foutkans enorm verkleind.
  • Kosten verlagend: Minder menselijke activiteiten betekent automatisch minder overhead. Dit wordt versterkt door de lagere foutkans waardoor er minder handelingen meer nodig zijn om fouten te herstellen.

Voor wie?

Alle kleine, middelgrote en grote organisaties die geloven in de voordelen van EDI en hiermee aan de slag willen gaan.

Hoe pakken we EDI implementatie aan?

In onze aanpak onderscheiden we de volgende stappen:

  • Analyse: we beginnen met het onderzoek naar uw wensen en op welke manieren EDI hierin een oplossing kan bieden. Vaak zijn verschillende scenario’s mogelijk.
  • Plan van aanpak: we beschrijven hoe, onder welke voorwaarden en in welke scenario’s EDI berichten geïmplementeerd kunnen worden en wat de bijbehorende kosten zijn.
  • Implementatie: Bij consensus over het plan van aanpak helpen we deze te implementeren.
  • Evaluatie: Het is onze missie om waarde bij u toe te voegen. Na de implementatie kijken we met u terug of het resultaat voldoet aan de van te voren overeengekomen verwachtingen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.