Assortimentsmanagement

Het beheer van het assortiment is in de basis een verantwoordelijkheid van de commerciële functies in een organisatie. Zij bepalen welke artikelen ze willen toevoegen en welke ze willen saneren. Er zijn echter in de voorbereiding en uitvoering van het proces veel raakvlakken met de Supply Chain en inkoopfuncties. Het is onze overtuiging dat juist de samenwerking van al deze functies het beheer van het assortiment tot een succes maken.

Wij kunnen helpen om deze processen te optimaliseren en de bijbehorende samenwerking tussen functies concreet in te vullen.

Waarom optimalisatie van uw assortimentsmanagement?

Hier volgen enkele voorbeelden in het assortimentsmanagement waar  de samenwerking met Supply Chain afdeling van belang is:

  • Assortimentsmutatieproces: Bij instroom van nieuwe artikelen is het van belang dat ze op tijd in de markt liggen en in voldoende aantallen beschikbaar zijn om aan de verwachting van uw klanten te voldoen. Bij uitstroom van oude artikelen is het van belang dat de restvoorraden beperkt zijn en u niet te vroeg zonder voorraad zit. Een optimale inrichting van deze processen is alleen mogelijk wanneer verschillende disciplines samenwerken. Wij hebben de kennis en expertise is huis om hierbij te ondersteunen.
  • Productlevenscyclus management: Bij optimaal beheer van uw assortiment worden artikelen vervangen, vóór de vraag ernaar stagneert. Maar weten de commerciële functies dit op tijd? Vaak is de beschikbare informatie over de afzet naar uw klanten adequater bij de Supply Chain functies. Wij kunnen u helpen dit proces te optimaliseren.
  • Reductie verouderde voorraad: Als erfenis van een nog niet optimaal functionerende assortimentsmanagement uit het verleden kunt u geconfronteerd worden met hoge voorraden van artikelen die geen reguliere vraag meer hebben. Het vinden van een oplossing voor deze voorraad waarbij de kosten beperkt blijven vraagt een gerichte aanpak. Ook hierin adviseren wij graag.

Onze aanpak

In onze aanpak onderscheiden we de volgende stappen:

  • Analyse: waarin we onderzoeken hoe uw assortimentsbeheer nu is ingericht, waar u nu tegen beperkingen aan loopt, wat hiervan de kosten zijn en wat de gewenste situatie is.
  • Plan van aanpak: in een gedetailleerd plan geven we aan op welke manier het assortimentsbeheer gewijzigd kan worden en wie hierbij betrokken zouden moeten zijn om het optimale resultaat te behalen.
  • Implementatie: Bij consensus over het plan van aanpak helpen we deze te implementeren.
  • Evaluatie: Het is onze missie om waarde bij u toe te voegen. Na de implementatie kijken we met u terug of het resultaat van de gezamenlijke inspanningen voldoet aan de van te voren overeengekomen verwachtingen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.