Afstemmen Supply Chain inrichting op uw bedrijfsstrategie

Het bepalen van uw supply chain inrichting begint bij uw bedrijfsstrategie, waarin wordt aangegeven wat uw bestaansrecht is in de markt. Supply Value kan het proces begeleiden waarin uw supply chain doelstellingen helder worden gedefinieerd en worden afgestemd op uw bedrijfsstrategie. We kunnen deze supply chain doelstellingen vervolgens vertalen naar een op maat ontworpen inrichting van uw supply chain. Hierbij focussen we onder andere op de organisatiestructuur, de logistieke inrichting, de besturing en de informatievoorziening.

Waarom de Supply Chain inrichting afstemmen op uw bedrijfsstrategie?

  • Interne en externe supply chain doelstellingen zijn vaak conflicterend. Hoge service aan de klant is mooi, maar vraagt vaak om hogere interne kosten. Wij helpen u hierin de juiste afwegingen te maken, waarbij juist in die producten wordt geïnvesteerd die belangrijk zijn voor uw propositie naar de klant.
  • De optimale supply chain prestatie naar uw klanten is alleen mogelijk wanneer de inzet van de verschillende afdelingen in uw organisatie hierop zijn afgestemd. Wij helpen u om vanuit uw strategie de vertaling naar alle afdelingen te maken.

Voor wie?

Alle kleine, middelgrote en grote organisaties die in hun dagelijkse operatie last hebben van conflicterende doelen en hierin een optimalisatieslag willen maken.

Hoe pakken we dit aan?

In onze aanpak onderscheiden we de volgende stappen:

  • Analyse: waarin we onderzoeken hoe uw supply chain nu is ingericht, welke positie u in de markt op Supply Chain gebied zou willen innemen en waar en waarom dit nu niet altijd lukt.
  • Plan van aanpak: in een gedetailleerd plan beschrijven we met u hoe uw bedrijfsstrategie vertaald kan worden naar een optimale inrichting van uw supply chain, waarbij de beperkingen die we tijdens de analyse hebben vastgesteld worden opgelost en uw positie naar de markt wordt versterkt.
  • Implementatie: Bij consensus over het plan van aanpak helpen we deze te implementeren.
  • Evaluatie: Het is onze missie om waarde bij u toe te voegen. Na de implementatie kijken we met u terug of het resultaat voldoet aan de van te voren overeengekomen verwachtingen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.