Supply Chain Management

Wat is de beste locatie voor uw magazijn, fabriek, verkooppunt of crossdocking operatie? Hoe gaat u het transport vormgeven, welk deel doet u zelf en wat besteedt u uit en hoe gaat u om met voorraden in de keten, de inrichting van uw magazijn en picking proces, customer service en retourlogistiek? En wat is de impact van ‘omnichannel’ op al deze vragen? De adviseurs van Supply Value helpen u met het vertalen van uw bedrijfsstrategie naar een supply chain strategie waarmee u zorgt dat u het juiste product op het juiste moment tegen de beste condities kunt leveren. Het maximaliseren van waarde en het minimaliseren van kosten, risico, maatschappelijke en milieu impact staan daarbij centraal.

Suppy Value werkt op de onderstaande manier om de beste supply chain strategie voor uw organisatie te realiseren.

 • SUPPLY CHAIN STRATEGIE

  Onze adviseurs helpen u met het vormgeven van de supply chain strategie. Data gedreven optimaliseren we voor u de hele keten van inkoop of productie tot en met klant inclusief alle tussenliggende schakels en de transporten tussen en binnen die schakels. We ondersteunen u bij het kiezen van de juiste locaties en bij het bepalen van transport modaliteiten en voorraadstrategieën en we helpen u met het opstellen en realiseren van sourcing strategieën.

 • SALES EN OPERATIONS PLANNING

  Waar sales omzet gedreven is, is supply chain vaak meer kosten gedreven. Dat kan botsen maar daar waar beiden samenwerken ontstaat marge en wordt de continuïteit van de onderneming geborgd. Supply Value helpt u met het opzetten van een gezamenlijke planning waarin de keten van klant tot en met toeleveranciers (en terug) wordt geoptimaliseerd. Door integraal te kijken naar planningen ontstaat de juiste balans in efficiency, flexibiliteit en effectiviteit. Onze consultants maken hierbij gebruik van allerlei planningstools, process mining en data gedreven verbeteraanpakken.

 • DISTRIBUTIE EN LOGISTIEK

  Wij helpen u met het kiezen van de juiste locaties en het inrichten van transporten tussen uw locaties. Welke locaties zijn het beste, hoe verhouden prijs en flexibiliteit zich tot elkaar, welke modaliteiten van vervoer kiest u, welk deel van de logistiek en distributie doet u zelf en welk deel besteedt u uit? Deze vragen spelen een rol bij het kiezen van nieuwe locaties en bij het bepalen waar te investeren, maar echte optimalisatie vindt plaats tot op individueel orderniveau. Vanuit de klant gezien zijn de snelheid en de keuzemogelijkheden van levering steeds vaker doorslaggevend bij een aankoop. Wij adviseren u op basis van 20 jaar praktijkervaring en diverse bewezen modellen.

 • VOORRAADBEHEER

  Voorraad gaat niet over opslag, het gaat over benutten van al uw locaties om optimale productie en optimale levering aan de klant te waarborgen. Waar in de keten gaat u voorraden aanhouden, hoe zorgt u voor realtime inzicht in de voorraad over alle locaties heen, welke besteleenheden en veiligheidsvoorraad hanteert u, hoe richt u uw magazijn in, welke manier van order picken gaat u inzetten, hoe verzamelt u producten van meerdere locaties om die in een keer aan de klant te leveren en welke technologische oplossingen zijn passend bij dit complexe vraagstuk? Hoe gaat u om met economisch en technisch eigenaarschap? Onze adviseurs berekenen het graag voor u en helpen u van het ontwikkelen van de business case tot en met de inrichting van de processen, organisatie en rapportagestructuur.

 • CUSTOMER SERVICE EN RETOURLOGISTIEK

  Hoe gaat u om met het afhandelen van retourstromen? Hoe voorkomt u schade en kunt u het artikel weer opnemen in de verkoopvoorraad? En hoe signaleert u effectief potentiële fraude? Welke rol heeft uw customer service team? Is dit de afhandeling van vragen en klachten of een extra verkoopkanaal? Met de juiste ondersteuning zorgt ook uw customer service team voor een efficiënte supply chain. Wij helpen u met het inrichten van uw customer service functie en het optimaliseren van de retourlogistiek.

 • ONDERSTEUNENDE TOOLING

  Wij helpen u met pakketselecties op het gebied van sales en operations planning, ordermanagement, warehouse management en transportmanagement inclusief het opstellen van een architectuur voor de integratie van die systemen met uw eigen ERP of financieel pakket, e-commerce oplossingen en de systemen van uw partners in de toeleveringsketen.

  Door middel van onze handige Value Scorecard kunt u eenvoudig vaststellen of uw Supply Chain organisatie nog op koers ligt.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?